Ernest Zmeták

Obnova.sk Fotografia

12.1. 1919 – 14.5. 2004
V roku 1938 navštevoval maliarsky a kresliarsky kurz Karola Harmosa v Komárne. Úspešne zložil prijímaciu skúšku na pražskú Akadémiu výtvarných umení, no dramatické spoločensko-politické udalosti mu štúdium znemožnili a preto sa rozhodol študovať na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti u prof. Vilmosa Aba-Nováka a Bélu Kontulyho (1938 – 1943).V r. 1943 krátko navštevoval Oddelenie kreslenia a maľovania na SVŠT v Bratislave. Od roku 1945 bol členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. Po pobyte v Paríži v roku 1946 podnikol nasledujúci rok prvú študijnú cestu do Talianska, kam sa potom ešte mnohokrát vracia. Stáva sa spoluzakladateľom Spolku umelcov a priateľov grafiky.

Obnova.sk Fotografia

V rokoch 1949 – 1952 pôsobil ako asistent Ľudovíta Fullu na bratislavskej VŠVU. Od roku 1950 chodí často pracovať na Oravu, s jeho pobytmi na Orave je spojené i oravské účinkovanie mnohých mladých umelcov. V rokoch 1952-1953 tu realizoval za spolupráce Andreja Barčíka mozaikový cyklus pre kostol v Rabči, chodili sem s nimi Ivan Štubňa, Vladimír Kompánek, Milan Laluha, ale aj M. A. Bazovský. Od 50. rokov až do konca života chodil pravidelne maľovať do Zázrivej. Na XXIX. bienále v Benátkach v r. 1958 Ernestovi Zmetákovi udelili cenu „Instituto internazionale di arte liturgica“ za grafiku. Grafike, najmä technike drevorezu sa systematickejšie venoval od r.1946. V r. 1980 bola v GVU v Nových Zámkoch sprístupnená trvalá expozícia umenia 16. – 20. storočia. Jej základ tvoria zbierky, ktoré galérii daroval umelec s manželkou. Za celoživotné dielo mu prezident R. Schuster v r. 2004 udelil Pribinov kríž I. triedy. Oravská galéria v Dolnom Kubíne ochraňuje vo svojom zbierkovom fonde 32 malieb, 110 grafických diel a 31 kresieb E. Zmetáka. Autorovu tvorbu, nielen maliarsku, ale i grafickú, kresbovú a monumentálnu, charakterizuje zmysel pre vecnosť, konštruktívne cítenie a tvarová redukcia, ktoré sa stali východiskom pre nastupujúcu maliarsku generáciu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Gabriel ŠTRBA

Tvorivé obdobie Gabriela Štrbu zasahuje dnes už do úctyhodného piateho desaťročia. Je neprehliadnuteľnou postavou súčasného slovenského umenia – predovšetkým grafiky, kresby a ilustrácie od šesťdesiatych rokov minulého storočia. Ako absolvent pražskej „Umprumky“ , špeciálky prof. K. Svolinského, priniesol na slovenskú umeleckú scénu nové výtvarné prvky a rozdielne umelecké videnie.

Sochár Jozef Damko

Margaréta Horváthová a Ondrej Pöss

Koniec 19. a  prvé desaťročia 20. storočia sú v  dejinách Slovenska príznačné početnými osobnosťami kultúry a umenia, ktorých talent sa rozvinul mimo Slovenska. Ich tvorba zvyčajne neobohacuje naše múzeá, galérie ani verejné priestranstvá…

Spišskí maliari 19. a prvej polovice 20. storočia

Margaréta Horváthová
Spiš je najbohatším regiónom na umelecké pamiatky minulosti na Slovensku. Na pomerne malom geografickom území sa nachádza neobvykle veľké množstvo pamiatok stredovekého, gotického a neskorogotického pôvodu. Príčiny tohto javu pútali už dávno pozornosť historikov kultúry a umenia.