Ernest Zmeták, Matilda Čechová „Východiská maľby“

Výstava predstavuje maliarsku tvorbu dvoch slovenských umelcov Ernesta Zmetáka a Matildy Čechovej, pre ktorých krása oravskej krajiny znamenala bohatý inšpiračný a motivický zdroj. Ich tvorbu nespájala len láska k Orave, ale aj spoločný študijný pobyt v Taliansku v roku 1947 a príbuzné umelecké programy s dôrazom, kladeným na konštruktívnu obrazovú osnovu, rytmizáciu a sumarizáciu tvaru. To sa stalo východiskom pri výbere diel zo zbierok Oravskej galérie a zostavení koncepcie výstavy.

Ernest Zmeták ( 1919 – 2004 ) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti u prof. V. Aba-Nováka a B. Kontulyho (1938 – 1943). V r. 1943 krátko navštevoval Oddelenie kreslenia a maľovania na SVŠT v Bratislave. Od roku 1945 bol členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. Po pobyte v Paríži v roku 1946 podnikol nasledujúci rok prvú študijnú cestu do Talianska, kam sa potom ešte mnohokrát vracia. Stáva sa spoluzakladateľom Spolku umelcov a priateľov grafiky. V rokoch 1949 – 1952 pôsobil ako asistent Ľ. Fullu na bratislavskej VŠVU. Od roku 1950 chodí často pracovať na Oravu. So Zmetákovými pobytmi na Orave je spojené i oravské účinkovanie mnohých mladých umelcov. V rokoch 1952-1953 tu realizoval za spolupráce Andreja Barčíka mozaikový cyklus pre kostol v Rabči, chodili sem s nimi Ivan Štubňa, Vladimír Kompánek, Milan Laluha, ale aj M. A. Bazovský. Od 50. rokov až do konca života chodil pravidelne maľovať do Zázrivej. Na XXIX. bienále v Benátkach v r. 1958 Ernestovi Zmetákovi udelili cenu za grafiku. Za celoživotné dielo mu prezident R. Schuster v r. 2004 udelil Pribinov kríž I. triedy. Oravská galéria v Dolnom Kubíne ochraňuje vo svojom zbierkovom fonde 32 malieb, 110 grafických diel a 31 kresieb E. Zmetáka.

Matilda Čechová (1908 – 1995) od r. 1912 žila s rodinou v rozličných častiach Rakúska, v r. 1921 sa vrátila a striedavo žila na Slovensku a v Čechách. V r. 1929 – 1931 študovala na Učiteľskom ústave v Martine. Výtvarné vzdelanie získala na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (1935 – 1936, prof. F. Malý) a na Odd. kreslenia a maľovania SVŠT, kde študovala v r. 1941 – 1947 u prof. G. Mallého, M. Schurmanna a J. Mudrocha. V r. 1947 – 1948 absolvovala študijný pobyt na Akadémii krásnych umení v Ríme u prof. M. Maccariho. Bola členkou skupiny Hollar, Umeleckej besedy slovenskej, neskôr Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, ZSVU a Spolku grafikov a priateľov grafiky. V r. 1931 – 1951 pedagogicky pôsobila na Odbornej škole pre ženské povolania v Bratislave. Významná bola aj jej zberateľská činnosť – zozbierala bohatú kolekciu ľudového umenia (výšivka, keramika, kroj, plastika a sklomaľba). Jej časť zakúpila Oravská galéria v Dolnom Kubíne do svojich zbierok tradičného ľudového umenia, ktoré sú vystavené na Slanickom ostrove umenia na Oravskej priehrade. V zbierkach Oravskej galérie sa nachádza 53 výtvarných diel Matildy Čechovej v troch výtvarných disciplínach : 28 malieb, 24 grafík a úžitkové umenie zastupuje 1 art-protis.

Mgr. Dagmar Adamusová

– Názov výstavy: Ernest Zmeták, Matilda Čechová „Východiská maľby“
zo zbierok Oravskej galérie

– Miesto konania: Výstavná sien „Ateliér“ v Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne
– Kurátor: PhDr. Eva Ľuptáková
– Výstava sprístupnená: od 4. apríla 2005

– Výstava potrvá: do 30. septembra 2005
– Kontakt: tel.: 043/5322793, 043/5863212, email: ogaleria@nextra.sk, www.oravskagaleria.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Matilda Čechová

21.3.1908 – 1.11.1995
Od r. 1912 žila s rodinou v rozličných častiach Rakúska, v r. 1921 sa vrátila a striedavo žila na Slovensku a v Čechách. V r. 1929 – 1931 študovala na Učiteľskom ústave v Martine. Výtvarné vzdelanie získala na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (1935 – 1936, prof. František Malý) a na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT, kde študovala v r. 1941 – 1947 u prof. Gustáva Mallého, Maximiliána Schurmanna a Jána Mudrocha.

Ernest Zmeták

12.1. 1919 – 14.5. 2004
V roku 1938 navštevoval maliarsky a kresliarsky kurz Karola Harmosa v Komárne. Úspešne zložil prijímaciu skúšku na pražskú Akadémiu výtvarných umení, no dramatické spoločensko-politické udalosti mu štúdium znemožnili a preto sa rozhodol študovať na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti u prof. Vilmosa Aba-Nováka a Bélu Kontulyho (1938 – 1943).

Anton Djuračka (1904 – 1971)

Považská galéria umenia v Žiline usporiada monografickú výstavu akad. mal. Antonovi Djuračkovi, pri príležitosti jeho 100. výročia narodenia.
Vernisáž výstavy
sa uskutoční dňa 26. februára 2004 o 17,00 hod. vo výstavných priestoroch na 1. poschodí a potrvá do 7. 4. 2004.

Orest Dubay – výber z tvorby

Orest Dubay, národný umelec narodil sa 15.8.1919 vo Veľkej Poľane, okres Humenné. V rokoch 1939 – 1943 študoval na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. V roku 1945 sa stáva členom Bloku slovenských výtvarných umelcov.

Gustáv Malý

Nar. 1879 (Viedeň), zom. 1952 (Bratislava). 1894–1896 – štúdium na súkromnej škole maliara Záhorského v Prahe, 1896–1898 – štúdium na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe (prof. Liška), 1898–1900 – štúdium na Kráľovskej akadémii výtvarných umení v Drážďanoch (prof. Walter, Bantzer, Pohle). 1901–1902 – štúdijný pobyt v USA. Od 1902 žil v Skalici, 1903 spoluzakladateľ Grupy uhorsko-slovenských maliarov. 1905 sa usadil vo Vinosadoch-Malom Tŕní, 1908 sa presťahoval do Pezinka, 1911 do Petržalky.