Opäť hľadáme príkladne obnovenú tradičnú architektúru

Titulny obrazok blogu uzivatela: AINova

Ocenenie za príkladnú obnovu je vyjadrením uznania majiteľom, stavebníkom či obciam za snahu o zachovanie, obnovu a využívanie pre región typického, nie vždy pamiatkovo chráneného stavebného fondu. Súťaž už siedmykrát realizuje Academia Istropolitana Nova spoločne s partnermi a podporovateľmi projektu – Bratislavským samosprávnym krajom a Prvou stavebnou sporiteľňou.

 

Pošlite nám tip!

Videli ste pri potulkách po Bratislavskom regióne či vo vašom bezprostrednom okolí pekne obnovený tradičný dom, iný objekt tradičnej architektúry, či zrevitalizované centrum obce? Vlastníte obnovený objekt alebo chcete na ocenenie navrhnúť obnovenú stavbu z Vášho okolia? Pošlite nám tip a lokáciu na email bhcd@ainova.sk. Spojíme sa s vami.

 

Prihlásené projekty obnovy budeme postupne uverejňovať na stránke www.ainova.sk/ocenenie, kde nájdete aj galériu všetkých doteraz ocenených objektov. O tom, ktorý z objektov získa Ocenenie verejnosti tento rok môžete rozhodnúť aj vy v internetovom hlasovaní na jeseň 2016.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.