Ocenenie za príkladnú obnovu 2013 (Bratislavský kraj)

Synagóga Stupava

AINova vo Svätom Jure v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom ako partnerom projektu a Prvou stavebnou sporiteľňou realizuje súťaž OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU 2013 o príkladne obnovenú tradičnú architektúru v obciach a mestečkách Bratislavského samosprávneho kraja. Projekty obnovy nominované do súťaže v roku 2013 sú zverejnené na web stránke www.ainova.sk/ocenenie, kde verejnosť môže hlasovať za favorizovaný objekt.

 

Hlasovanie: http://www.ainova.sk/sk/rocnik-2013/?y=2013

 

Viac informácií na http://www.ainova.sk/sk/o-sutazi/

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ocenia vynovené historické stavby regiónu Malých Karpát

Zviditeľnenie pozitívnych príkladov obnovy architektonického dedičstva v oblasti Malých Karpát je cieľom Ocenenia za príkladnú obnovu. Súťažou chce občianske združenie Academia Istropolitana Nova (AINova) prispieť k zachovaniu kultúrneho dedičstva v podobe historických stavieb v malokarpatskom regióne. Práve rôzne historické stavby a to nielen tie, ktoré sú ako pamiatky chránené, sa významne podieľajú na vytváraní typického rázu každej krajiny.