Vyhlásenie výsledkov súťaže o príkladnú obnovu

Titulny obrazok blogu uzivatela: AINova

Dňa 26.11.2013 budú v Informačnom centre AINovy vo Svätom Jure vyhlásení víťazi súťaže o príkladne obnovenú tradičnú architektúru v Bratislavskom regióne. Majitelia ocenených objektov prevezmú z rúk organizátorov a podporovateľov projektu Cenu verejnosti, Cenu odbornej poroty a mimoriadne ocenenia za prínos k ochrane architektonického dedičstva Bratislavského regiónu. Súťažné projekty chcú dať podnet na zamyslenie, poskytnúť kreatívne nápady ďalším stavebníkom, a tiež oceniť snahu o zachovanie, obnovu a využívanie pre región typického, nie vždy pamiatkovo chráneného stavebného fondu.

 

 

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Ocenia vynovené historické stavby regiónu Malých Karpát

Zviditeľnenie pozitívnych príkladov obnovy architektonického dedičstva v oblasti Malých Karpát je cieľom Ocenenia za príkladnú obnovu. Súťažou chce občianske združenie Academia Istropolitana Nova (AINova) prispieť k zachovaniu kultúrneho dedičstva v podobe historických stavieb v malokarpatskom regióne. Práve rôzne historické stavby a to nielen tie, ktoré sú ako pamiatky chránené, sa významne podieľajú na vytváraní typického rázu každej krajiny.