Vyhlásenie výsledkov súťaže o príkladnú obnovu

Titulny obrazok blogu uzivatela: AINova

Dňa 26.11.2013 budú v Informačnom centre AINovy vo Svätom Jure vyhlásení víťazi súťaže o príkladne obnovenú tradičnú architektúru v Bratislavskom regióne. Majitelia ocenených objektov prevezmú z rúk organizátorov a podporovateľov projektu Cenu verejnosti, Cenu odbornej poroty a mimoriadne ocenenia za prínos k ochrane architektonického dedičstva Bratislavského regiónu. Súťažné projekty chcú dať podnet na zamyslenie, poskytnúť kreatívne nápady ďalším stavebníkom, a tiež oceniť snahu o zachovanie, obnovu a využívanie pre región typického, nie vždy pamiatkovo chráneného stavebného fondu.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ocenia vynovené historické stavby regiónu Malých Karpát

Zviditeľnenie pozitívnych príkladov obnovy architektonického dedičstva v oblasti Malých Karpát je cieľom Ocenenia za príkladnú obnovu. Súťažou chce občianske združenie Academia Istropolitana Nova (AINova) prispieť k zachovaniu kultúrneho dedičstva v podobe historických stavieb v malokarpatskom regióne. Práve rôzne historické stavby a to nielen tie, ktoré sú ako pamiatky chránené, sa významne podieľajú na vytváraní typického rázu každej krajiny.