Revitalizácia

je isté oživenie, resp. celková obnova stavebných komplexov, ktoré zaostávajú za súčasnými požiadavkami a nie sú plnohodnotne zapojené do okolitého prostredia. Zdroj: [Makýš, O. (2004):…