Súťaž o príkladnú obnovu v Bratislavskom kraji

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Poznáte vo svojom okolí pekne obnovený starý dom, ktorý si zachoval svoje čaro? Prebehla vo vašej obci oprava kaplnky, starej požiarnej zbrojnice alebo napríklad úprava námestia, ktorá vrátila týmto priestorom možnosť ďalšieho využitia? Pošlite nám na ne tip! Ak takýto dom vlastníte, prihláste ho do súťaže o príkladnú obnovu.

 

AINova vo Svätom Jure v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Prvou stavebnou sporiteľňou vyhlasuje štvrtý ročník súťaže OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU 2013

za príkladne obnovenú historickú stavbu v obciach a mestečkách Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Do súťaže je možné prihlásiť objekt alebo súbor stavieb, ktoré prešili obnovou zachovávajúcou ich hodnoty a kvality. Objekty budú súťažiť v dvoch kategóriách: Ocenenie verejnosti a Ocenenie odbornej poroty.

 

Uzávierka prihlasovania do súťaže : 1.10.2013

Podrobnejšie informácie o súťaži a spôsobe nominácie

 

Kontakt:
Ing. arch. Michal Škrovina
Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva
Academia Istropolitana Nova (AINova)
E-mail: michal@ainova.sk, bhcd@ainova.sk
Tel: 02/4497 0449 až 453

http://www.ainova.sk/sk/novinky/?news_action_type=detail&news_id=84&news_archive=no

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ocenia vynovené historické stavby regiónu Malých Karpát

Zviditeľnenie pozitívnych príkladov obnovy architektonického dedičstva v oblasti Malých Karpát je cieľom Ocenenia za príkladnú obnovu. Súťažou chce občianske združenie Academia Istropolitana Nova (AINova) prispieť k zachovaniu kultúrneho dedičstva v podobe historických stavieb v malokarpatskom regióne. Práve rôzne historické stavby a to nielen tie, ktoré sú ako pamiatky chránené, sa významne podieľajú na vytváraní typického rázu každej krajiny.