Obrátená rozhlasová pyramída je pamiatkou

Obrázok k článku od zora.

Budova Slovenského rozhlasu, RTVS v Bratislave verejnosti známa ako „obrátená pyramída“ je už pamiatkou. Ako Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) informoval na svojej webstránke 30. januára, za národnú kultúrnu pamiatku sídlo verejnoprávneho rozhlasu vyhlásil ešte v závere minulého roka. Budova rozhlasu je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 12091/1. Podľa pamiatkového úradu „svojimi hodnotami jedinečne reprezentuje architektonické dedičstvo povojnovej modernej architektúry, je jedným z vrcholných diel neskorého modernizmu na Slovensku v jej najexpresívnejšej experimentálnej forme“.

 

Pamiatkový úrad tvrdí, že „dielo slovenských architektov Štefana Ďurkoviča a Štefana Svetka presahuje svojimi kvalitami národný význam. Ako výnimočné dielo stredoeurópskej moderny bola budova Slovenského rozhlasu publikovaná v renomovaných zahraničných vydavateľstvách a časopisoch. Kľúčové nahrávacie priestory a koncertná sála v pôvodnom architektonickom riešení sú unikátne v rámci celého Slovenska. Budova je dodnes vnímaná ako jeden z neskoromoderných symbolov Bratislavy, v roku 2001 sa stala víťazom ankety Stavba storočia v kategórii Občianske stavby. Vďaka ľahkej čitateľnosti v panoráme mesta sa tento neobyčajne silný architektonický solitér zaraďuje medzi kľúčové prvky urbanizmu“. Objekt s výraznou expresionisticky tvarovanou formou obrátenej pyramídy je zároveň podľa pamiatkárov odkazom na neskorú modernu vo svete. Nákladný experimentálny projekt vznikol v uvoľnenej atmosfére 60-tych rokov 20. storočia a „je svedectvom doby priaznivo naklonenej veľkorysým riešeniam, ktorá umožnila tvorcom experimentovať, použiť progresívne technológie a konštrukčné princípy“, uvádza sa ďalej v článku Budova Slovenského rozhlasu je národnou kultúrnou pamiatkou zverejnenom 30. januára na: http://www.pamiatky.sk/sk/page/budova-slovenskeho-rozhlasu-je-narodnou-kulturnou-pamiatkou.

 

Bývalé vedenie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na čele s Václavom Mikom dostalo od pamiatkového úradu oznámenie o začatí konania o vyhlásení budovy Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave za kultúrnu pamiatku začiatkom júna 2017. Proces iniciovalo ešte predošlé vedenie RTVS, teda manažment Miloslavy Zemkovej. Mikovo vedenie o takejto požiadavke nemalo žiadnu vedomosť a žiadosť nepoznalo ani z archívov RTVS. Vedenie RTVS nemalo právo zasahovať do procesu rozhodovania pamiatkárov a ani toho, čo všetko sa rozhodnú vyhlásiť za pamiatkovo chránené. Až po vyhlásení budovy za pamiatku môže RTVS rozhodnutie pripomienkovať. Pre Slovenský rozhlas znamená vyhlásenie za pamiatku väčšiu ochranu budovy. Každú rekonštrukciu však musí prerokovať s pamiatkármi. Na druhej strane sa RTVS môže na ochranu a údržbu budovy uchádzať o podporu z rôznych fondov špecializovaných na pamiatky.

foto zdroj: en.wikipedia.org

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články