V areáli bývalej Meriny v Trenčíne bude národnou kultúrnou pamiatkou budova turbogenerátorovne

Deväťdesiatročná budova bývalej turbogenerátorovne v areáli bývalého trenčianskeho textilného závodu Merina bude vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Ministerstvo kultúry tak rozhodlo vo veci odvolania vlastníkov areálu voči rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR. Ten vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku viaceré objekty v areáli Meriny. V tlačovej správe o tom informoval rezort kultúry.

Pamiatkari koncom roka 2020 vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku popri turbogenerátorovni aj objekt pradiarne. V rámci správneho konania ministerstvo kultúry vykonalo v areáli vlastnú miestnu obhliadku a ústne pojednávanie. Areál Meriny navštívila v apríli 2021 osobne aj ministerka kultúry Natália Milanová.

„Po dôslednom zhodnotení aktuálneho stavu areálu Merina ministerstvo kultúry dospelo k záveru, že v prevažnej väčšine budov areálu došlo k zániku pamiatkových hodnôt v dôsledku dlhodobého chátrania jednotlivých objektov. Pamiatkové hodnoty zanikli natoľko, že viaceré objekty v areáli nebolo možné vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku v takom rozsahu, ako vo svojom rozhodnutí navrhoval Pamiatkový úrad SR,” priblížil svoje rozhodnutie rezort kultúry.

Po obhliadke sa nakoniec ministerstvo rozhodlo označiť za vhodnú na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku funkcionalistickú budovu bývalej turbogenerátorovne. „Ide o mladšiu budovu, ktorá je v dobrom stavebno-technickom stave a má potenciál na neskoršie využitie. Na svoju dobu vzniku je tiež architektonicky vyspelá,” dodalo ministerstvo.

Začiatky závodu Merina siahajú do roku 1907, keď bratia Tiberghienovci založili na Slovensku továreň Tiberghien fils. Jej znárodnením v roku 1949 vznikol národný podnik Merina a vlnárske závody Trenčín. V roku 1993 bol štátny podnik Merina sprivatizovaný, v roku 2009 bola výroba v Merine definitívne ukončená.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede