Obnova slovenského kultúrneho dedičstva aj z Finančného mechanizmu EHP

Obrázok k článku

Ministerstvo kultúry SR pripravilo návrhy na obnovu kultúrneho dedičstva a vyslovuje poďakovanie za podporu Úradu vlády SR v tom, že sa stotožnil s  návrhmi MK SR, ktoré budú predložené do Bruselu  na financovanie z Finančného mechanizmu EHP. „Návrhy na finančnú  podporu podáva Úrad vlády SR, preto oceňujem podporu tých projektov, ktoré navrhlo ministerstvo kultúry. Projekty sú rozdelené do dvoch skupín, jednou z nich je podpora konzervácie hradných ruín a druhou je sakrálne kultúrne dedičstvo”, konštatoval minister kultúry Daniel Krajcer.
V spolupráci s pamiatkovými úradmi Ministerstvo kultúry SR zaradilo do zoznamu pamiatok, ktoré by v prípade pozitívnej reakcie partnerov, mali byť obnovované z Finančného mechanizmu EHP, kultúrne pamiatky a lokality historického významu – hrad Považská Bystrica, hrad Lednica, hrad Lietava, Slovanské hradisko – Devín, Rímsky vojenský tábor v Iži. Zo sakrálnych pamiatok sú to: hrad Nitra a katedrála sv. Emeráma, kláštor v Hronskom Beňadiku, kláštor v Jasove,  súbor stredovekých kostolov – kostol Štítnik  Ochtiná, Koceľovce, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, ďalej kláštor Leles, areál arcibiskupského paláca v Trnave, neologická synagóga architekta prof. Petra Behrensa v Žiline a napokon spoločný projekt Pamiatkového úradu SR a Riksantikvaren  Nórsko. Celkový objem finančných prostriedkov, ktoré na projekty žiada úrad vlády spolu s MK SR predstavuje sumu 11 miliónov eur.

Hronský Beňadik, foto: Kamil Nováčik

Ochrana kultúrnych pamiatok a pamiatkových území je dôležitou prioritou Slovenska v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva, ale aj podpory regionálneho rozvoja. Hradné ruiny, ako aj významné sakrálne pamiatky, sú obľúbenými cieľmi turistiky a sú atraktívne aj pre rozvoj cestovného ruchu, ktorý má priamy dopad na zvýšenie zamestnanosti v jednotlivých regiónoch. Minister kultúry Daniel Krajcer podčiarkuje: “Medzi priority Ministerstva kultúry SR patrí posilnenie jednotlivých regiónov v rámci vytvárania nových pracovných miest a ich udržania po ukončení realizácie projektov.”
Celkovými cieľmi Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 je prispieť k redukcii hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty a posilniť bilaterálne vzťahy medzi prispievateľskými štátmi  a  prijímateľskými štátmi prostredníctvom finančných prostriedkov v 5 prioritných sektoroch, pričom jedným z nich je aj ochrana kultúrneho dedičstva.

zdroj: MK SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rezort kultúry už nedáva granty, ale dotácie

Ministerstvo kultúry SR už neposkytuje granty, ale dotácie. Dôvodom je zmena zákona. Ministerstvo to pripomína v súvislosti s tým, že na svojej webstránke http://www.culture.gov.sk zverejnilo výzvy na predkladanie projektov žiadajúcich o podporu. Záujemcovia ich tu nájdu pod titulkom Dotácie 2011. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva kultúry Eva Chudinová, na tento rok vyčlenili 16 891 200 eur na podporu projektov v deviatich základných programoch.

Ministerstvo kultúry rozdelí na obnovu pamiatok 250 miliónov

Až 84,4 % kultúrnych pamiatok na Slovensku vlastnia obce, cirkvi či fyzické osoby, zvyšok spravuje štát: BRATISLAVA 19. apríla (SITA) – Ministerstvo kultúry (MK) SR predpokladá, že tento rok požiadajú vlastníci nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré nespravuje štát, o približne 1,2 miliardy korún. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Martin Kováč, ministerstvo dostalo v dvoch grantových kolách spolu 780 žiadostí, v ktorých spolu žiadajú približne 970 miliónov korún.