Nová publikácia Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici

Obrázok k článku

Najnovšia publikácia predstavuje tretí diel pripravovanej série, ktorej ambíciou je postupne zmapovať kaštiele a kúrie na celom území dnešného Slovenska v rámci bývalých historických regiónov stolíc. V každej knihe čitateľ nájde nielen pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale aj tie, o ktorých existencii dodnes málokto vôbec tušil. V knihe venovanej Turčianskej stolici bolo spracovaných 66 šľachtických rezidencií, z toho 14 kaštieľov a 52 kúrií. V zozname štátom chránených pamiatok sa nachádza trinásť kaštieľov a iba jedenásť kúrií. Heslá sa rozdelili podľa súčasného administratívneho členenia obcí. Kapitoly o jednotlivých rezidenciách v závislosti od stavu poznania obsahujú dlhšie alebo kratšie texty o ich majiteľoch, stavebno-historickom vývoji a pri časti objektov o priľahlých záhradách alebo parkoch. Pri celkovom pohľade na stav zachovania a okolitého urbanizmu sa ukázalo, že najhoršie dopadli Dražkovce, Laclavá a Príbovce, kde došlo k najväčšiemu úbytku objektov a znehodnoteniu urbanizmu v dôsledku novej výstavby a nezáujmu o chátrajúce objekty. V súčasnej dobe hrozí úplný zánik kúrii v Malom Čepčíne, čo poukazuje na prázdnosť rečí o deklarovanej priorite rozvoja cestovného ruchu.

 

Prezentácia knihy bude v Univerzitnej knižnici v Bratislave dňa 13. mája 2015 o 17:00.

Prezentácia knihy v Martine bude začiatkom mája. Budeme vás informovať.

 

JANURA, Tomáš – ZVEDELOVÁ, Kristína – SOBOLA, Marek. Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici. Spoločnosť Kolomana Sokola s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Historického ústavu SAV, 2014. 198 s. ISBN 978-80-89756-02-5.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

  1. Prezentácia v Martine bude 6.

    Prezentácia v Martine bude 6. mája 2015 o 16:00 v Slovenskom národnom múzeu na Malej Hore 2.

Comments are closed.