Bratislava: Noc múzeí a galérií 2006

Múzeá a galérie pripravili na tento deň pre svojich návštevníkov naozaj bohatú ponuku aktivít a možnosť navštíviť viacero múzeí a galérií za veľmi zvýhodnené vstupné…

Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum v Bratislave, Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy Bratislava, Slovenská národná galéria, Galéria mesta  Bratislavy, Múzeum obchodu Bratislava, Vodárenské múzeum Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Galéria Komart a Múzeum Milana Dobeša pripravilo na sobotu 20. mája 2006 (od 10:00 -22:00 h) podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí (18.5.).


Návštevníci budú mať možnosť v tento deň navštíviť za mimoriadnu ponuku jednotného vstupného na 23-tich rôznych miestach Bratislavy expozície a výstavy múzeí a galérií, ktorých prehliadka bude sprevádzaná odborným výkladom pracovníkov múzea/galérie, alebo výkladom samotného kurátora.


Návšteva múzeí/galérií bude spestrená približne 50-timi rôznymi sprievodnými aktivitami – špeciálnym programom podujatia.  Pripravené budú aktivity pre deti a mládež (tvorivé dielne, súťaže), náučno-zábavné podujatia pre celú rodinu (koncerty, premietanie, exkurzie do depozitárov), odborné podujatia pre náročnejších (kurátorský sprievod, prednášky, besedy) a mnoho iného.


Múzeá a galérie pripravili na tento deň pre svojich návštevníkov naozaj bohatú ponuku aktivít a možnosť navštíviť viacero múzeí a galérií za veľmi zvýhodnené vstupné ( 50 Sk, zľava pre deti, študentov, dôchodcov: 30 Sk, rodinné vstupné: 100 Sk ) Návštevník zaplatí v prvom navštívenom múzeu/galérii, kde dostane špeciálnu skladačku s programom a mapkou. Na tento program dostane pečiatku, ktorá mu tak umožní voľný vstup do ostatných múzeí a galérií. Návštevníci sa budú môcť zapojiť do súťaže o ceny. Pravidlá hry budú uvedené na skladačke.


ČO MÚZEÁ A GALÉRIE PRIPRAVILI?
Na návštevníkov okrem prehliadky expozícií a aktuálnych výstav, ako napríklad novej výstavy v Prírodovednom múzeu Mamuty na Slovensku. Stratený svet mamutov a Zdeněk Burian. Majster palety  dávnych vekov., čakajú aj rôzne sprievodné podujatia. V spomenutom Prírodovednom múzeu sa nielen deti naučia vyhotoviť kópiu skameneliny; budú spoznávať horninyCdozvedia sa čo je to bidodiverzita; či ako sa vyrába čokoláda. Jeden z najpopulárnejších programov minulého roku – návšteva antropologického depozitára, kde sú uschované kostry a múmie…- bude pre návštevníkov pripravený aj tento rok. Na Bratislavskom hrade v Historickom múzeu od 18.00 bude napríklad poskytnutý odborný lektorský výklad k jedinečnej výstave Leonardo da Vinci – zvedavý génius. O hodinku neskôr pracovníci múzea predvedú návštevníkom svoju prácu a to prostredníctvom reštaurovania diel. Historické múzeum pozýva rovnako tak na večernú prehliadku so zaujímavým rozprávaním o  múzeu. Hudobné múzeum okrem iného ponúka koncert v podaní študentov Cirkevného konzervatória. Lákavá je aj ponuka pozrieť si zaujímavé výstavy ako napríklad výstavu Jaro Filip na hrade v sprievode lektora. V Archeologickom múzeu sa naučia deti aj ich rodičia remeslám ako modelovanie kachlíc a tkanie textílií na drevenom ráme. Minuloročná úspešná burza odbornej archeologickej literatúry bude mať svoje miesto v programe aj tento rok. Novú výstavu Od Zuckermadla k uličke múzeí Múzea kultúry karpatských Nemcov si môžu návštevníci pozrieť v novom pavilóne Podhradie Slovenského národného múzea – výstava je venovaná zaniknutej bratislavskej mestskej časti Zuckermandl. Na 18.00 hodinu pripravilo Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku besedu s významnou osobnosťou maďarskej kultúry na Slovensku (salón múzea – s historičkou Katalin Vadkerty sa bude rozprávať László Szarka, riaditeľ Ústavu národnostných a etnických menšín Maďarskej akadémie v Budapešti) Predtým budete mať možnosť prezrieť si stálu expozíciu a vidieť dokumentárny film Maďari na Slovensku. V Múzeu židovskej kultúry si od 19.00 h môžu návštevníci pozrieť Expozíciu  židovskej kultúry na Slovensku sprevádzanú lektorským výkladom a pozrieť si dokumentárne životopisné  spomienkové filmy s výpoveďami pamätníkov, čo prežili holokaust. Jedinečná možnosť pozrieť si novú expozíciu Múzea chorvátskej kultúry na Slovensku sa naskytne tým, ktorí sa vydajú do Devínskej Novej Vsi, kde si budú môcť prezrieť aj zaujímavé dokumentárne filmy.  Slovenská národná galéria na tento deň pripravila bohatý program, spomeňme aspoň kurátorský výklad výstavami;  bábkovú hru pre deti;  výtvarný ateliér pre deti aj dospelých;  koncert skupiny Bohéma Jazz-blues;  či prednášku o Leonardovi da Vincim spojenú s premietaním.  Rovnako tak v Mestskom múzeum čaká na návštevníkov bohatá ponuka, ako napríklad predstavenie múzea zaujímavou formou detského promotion; interaktívny program pre deti a dospelých o architektúre, umení a umeleckých remeslách v Starej radnice;  či skupinové sprievodcovské služby v expozíciách. Galéria mesta Bratislavy začína tento deň tradične veľmi obľúbeným bezplatným oceňovaním diel – odborní pracovníci galérie ocenia diela súkromným osobám, ktoré prinesú na posúdenie obrazy, sochy, kresby a grafické listy. Pripravené sú však aj tvorivé dielne pre deti a iné. Jedna z najväčších atrakcií minulého roka bude znova pripravená v Múzeu dopravy – je ňou ako inak jazda na živom parnom rušni. Tí čo do múzea prídu, budú mať však možnosť povoziť sa aj na drezine, či na historických automobiloch „veteránoch“.


Tento rok sa do druhého ročníka podujatia zapojili aj Múzeum obchodu Bratislava, Vodárenské múzeum Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Múzeum Milana Dobeša a Galéria Komart. Múzeum obchodu Bratislava pozýva návštevníkov na prehliadku novootvorenej expozície; premietanie filmu Obchod na korze a na záver rockový koncert a malé prekvapenie v podobe pohostenia. Vodárenské múzeum Bratislavskej vodárenskej spoločnosti  pozýva od 14.00 h na prehliadka novej expozície sprístupnenej pri príležitosti 120. výročia založenia mestskej vodárne v Bratislave. V polhodinových intervaloch bude od 14.00 h premávať historický autobus z dočasnej zastávky od Slovenského národného múzea na Vajanského nábr. 2 do Vodárenského Múzea BVS na Devínsku cestu a späť.  Múzeum Milana Dobeša a Galéria Komart, ponúkajú počas celého dňa prehliadky expozícií a výstav.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Noc múzeí a galérií

Najvýznamnejšie bratislavské múzeá a galérie Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum v Bratislave, Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy, Slovenská národná galéria a Galéria mesta Bratislavy v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Petra Čiernika spolu s partnerom podujatia Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí jedinečné podujatie…
Obnova.sk Fotografia

Slovenské národné múzeum ponúka novú vstupenku

Návštevníci Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave môžu navštíviť na jednu vstupenku sedem múzeí, ktoré pod neho spadajú. Týka sa to Prírodovedného múzea, zrekonštruovanej budovy a expozície Múzea židovskej kultúry na Židovskej ulici, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi a štyroch budov múzeí na Žižkovej ulici – teda Archeologického múzea, Múzea kultúry karpatských Nemcov, Múzea kultúry Maďarov na Slovensku a Výstavného pavilónu Podhradie.