Socha a objekt IX.

Hlavným zámerom organizátorov tohto podujatia – Agentúry ARTlines a Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, je tak, ako aj po predchádzajúce roky, dostať výtvarné diela do bezprostrednejšieho kontaktu s divákom.
Sochy na nádvoriach či parkoch, vytvárajú jedinečný kolorit a neopakovateľnú atmosféru, napomáhajú výmene kultúrnych hodnôt a v rámci medzinárodnej spolupráce dávajú príležitosť k bližšiemu spoznávaniu iných kultúr prostredníctvom tak univerzálneho dorozumievacieho média, akým je výtvarné umenie.
Príležitosť takejto bezbariérovej vzájomnej komunikácie pomáha nielen budovať vzťah k umeniu, ale zároveň kultivuje estetické cítenie a vedomie diváka.

Účasťou zahraničných umelcov pomáha zaraďovať Bratislavu, ako aj slovenské výtvarné umenie do výraznejšieho európskeho kultúrneho povedomia.

Táto medzinárodná výstava sa stala neoddeliteľnou súčasťou staromestského kultúrneho leta. Každoročne pribúda počet autorov, ktorí sa na jej zúčastňujú. Je to jedno z mála medzinárodných podujatí v oblasti výtvarného umenia, ktoré sa pravidelne každoročne na Slovensku uskutočňuje.

Výstava si nekladie za cieľ mapovať súčasnú výtvarnú scénu, ponúka nielen širokú škálu rôznych autorských tvorivých prístupov, ale aj rôznorodou generačnou príslušnosťou vystavujúcich umelcov chce prezentovať divákovi mnohoraké možnosti súčasného výtvarného umenia.

Tohtoročná výstava SOCHA A OBJEKT IX. bude okrem jej exteriérovej časti (vstupný priestor SNG, Grassalkovichova záhrada, nádvorie GMB), umiestnená aj v Galérii Z, v Pálffyho paláci na Zámockej ulici, v Galérii Nova, v Galérii mesta Bratislavy v Pálffyho paláci ako aj v Poľskom inštitúte.

Svoje diela bude vystavovať 44 umelcov z 9 krajín – z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Francúzska, Holandska, Srbska a USA.

Na zabezpečení a realizácii výstavy SOCHA A OBJEKT IX. organizátori v tomto roku spolupracujú s viacerými partnermi a kultúrnymi inštitúciami – Slovenskou národnou galériou, Galériou mesta Bratislavy, Galériou Nova, Maďarským kultúrnym inštitútom, Rakúskym kultúrnym fórom, Galériou Peter Lindner z Viedne, Českým centrom, Gallery Art Factory z Prahy, Goethe inštitútom, Francúzskym inštitútom, Poľským inštitútom, Veľvyslanectvom USA, Sympóziom Devín a i.

Časový rozpis otvorenia výstavy
SOCHA A OBJEKT IX
24.6.2004:

14.00 hod. – Grassalkovichova záhrada
15.00 hod. – Pálffyho palác Zámocká ulica
(Plochy,stopy,priestory-(A.Horváthová, I.Langerová-Vidrová, E.Cisárová-Mináriková)
16.00 hod. – Poľský inštitút (Adam Myjak(PL))
17.00 hod. – Galéria Nova (Rastislav Trizma)
18.00 hod. – Galéria mesta Bratislavy
19.00 hod. – Slovenská národná galéria
20.00 hod. – Zichyho palác, (nádvorie) Galéria Z – Grand opening

BRATISLAVA 24.6.-29.8.2004
VÝSTAVA SA KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTRA KULTÚRY SR RUDOLFA CHMELA
A
STAROSTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO PETRA ČIERNIKA

Akad.mal.Viktor Hulík, hlavný organizátor podujatia

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Socha/Objekt – Salón výtvarníkov Trnavského kraja

Galéria Jána Koniarka v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom v Trnave a Záhorskou galériou v Senici pozýva na vernisáž kolektívnej výstavy umelcov trnavského regiónu SOCHA/OBJEKT, ktorá sa bude konať vo výstavných priestoroch Synagógy – Centra súčasného umenia na Halenárskej ulici v Trnave v utorok 28. júna 2005 o 17.00 hod.

Noc múzeí a galérií

Najvýznamnejšie bratislavské múzeá a galérie Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum v Bratislave, Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy, Slovenská národná galéria a Galéria mesta Bratislavy v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Petra Čiernika spolu s partnerom podujatia Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí jedinečné podujatie…
Obnova.sk Fotografia

GMB získala ocenenie Galéria roka 2007

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku a Radou galérií Slovenska, pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí (18.máj) udelili Galérii mesta Bratislavy titul Galéria roka 2007 v kategórii B – regionálne, mestské a miestne múzeá a galérie. Hodnoteným obdobím bol rok 2007.

Bojnický oltár a maľby Hložníka v GMB už len do piatku

BRATISLAVA 30. mája 2004 (SITA) – Unikátne výstavy – Bojnický oltár a Vincent Hložník: Obrazy 1941-1949 vystavuje Galéria mesta Bratislavy (GMB) už len do piatku. Vzácne dielo florentských majstrov 14. storočia a 72 malieb majstra slovenskej moderny si priaznivci výtvarného umenia môžu pozrieť denne od pondelka do piatku v Pálffyho paláci na Panskej 19 denne okrem pondelka od 11:00 do 18:00.