Národný Trust Slovenska – Fotobienále Ladislava Noela

Národný Trust Slovenska n. o. v spolupráci s redakciou časopisu FOTOTIP vyhlasuje IV. ročník súťaže FOTOBIENÁLE Ladislava Noela, ktorej sa môžu zúčastniť mladí fotografisti vo veku do 18 rokov v nasledujúcich kategóriách:A – čiernobiela a farebná fotografia do 15 rokov
B – čiernobiela a farebná fotografia do 18 rokov

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci vek autora v čase vyhlásenia súťaže.

Pre jednotlivé kategórie nie je stanovené tematické obmedzenie, ale vyhlasovateľ súťaže, Národný Trust Slovenska n. o. ako organizácia pôsobiaca v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uprednostňuje námety kultúrnych a historických pamiatok (ľudovej, sakrálnej a meštianskej architektúry), ľudového umenia a remesiel, folklóru, technických pamiatok, prírody atď.

Prijaté budú fotografie, ktoré neboli doposiaľ vystavované alebo publikované a nie sú staršie ako 1 rok. Každý autor môže poslať najviac 3 fotografie alebo 2 seriály. Jedinou podmienkou je, že fotografie nesmú poškodzovať alebo znevažovať fotografované osoby. Čiernobiele a farebné fotografie môžu byť nasnímané analógovými aj digitálnymi fotoaparátmi.

Formáty fotografie:
kategória A: min. 13 ´18 cm, max. 24 x 30 cm
kategória B: min. 15 ´ 21 cm, max. 30 x 40 cm

Fotografie do súťaže zasielajte najneskôr do 20. 9. 2004 na adresu:
Národný Trust Slovenska n. o., P. O. Box 16, 810 00 Bratislava
Obálku označte heslom FOTOBIENÁLE. Na zadnú stranu fotografií autor uvedie: svoje meno, názov fotografie, adresu, školu, vekovú kategóriu.

Odborná porota vyhodnotí včas doručené fotografie v októbri 2004. V každej kategórii určí prvé tri fotografie alebo seriály a ich autorov odmení hodnotnými cenami. Výber fotografií bude tvoriť súčasť výstavy vo Viedni v novembri 2004, venovanej tvorbe Ladislava Noela.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v októbri 2004 v Bratislave – presný termín prihláseným účastníkom a verejnosti oznámi NTS n. o. písomne a prostredníctvom slovenských denníkov.

Ocenených autorov NTS n. o. pozve na osobné prevzatie cien.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Doprava vo fotografii

Kurátori: M. Pfliegel, L. Benická, 8. 10. – 21. 11. 2004, – medzinárodná výstava fotografií
Bienále medzinárodného fotografického salónu sa koná pod záštitou medzinárodnej fotografickej federácie FIAP so sídlom v Luxemburgu a záštitu prijal aj Zväz slovenských fotografov, Ministerstvo dopravy spojov a telekomunikácií SR a Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a.s. Žilina .

Prednaska Michala Lewiho

Vazeni priatelia,

dovolte mi, aby som Vas pozval na prednasku Michala Lewiho, predsedu Narodneho trustu pre Zapadnu Australiu:
“Politika a ekonomika kulturneho dedicstva v Australii”
“Vyuzitie fotografie v ochrane a prezentacii kulturneho dedicstva”