Prvý júnový víkend bude patriť parkom a záhradám

Obrázok k článku od zora.

Nazrieť do živočíšnej ríše v záhradách budú môcť priaznivci prírody počas prvého júnového víkendu. Víkend otvorených parkov a záhrad predstaví obyvateľom a návštevníkom Slovenska kultúrno-historické, spoločenské, prírodné i zdravotno-rekreačné a mnohé ďalšie hodnoty parkov a záhrad. Nezisková organizácia Národný Trust, ktorá podujatie organizuje, chce takto ľudí zapájať do zmysluplného využívania a aktívnej ochrany nášho spoločného kultúrno-prírodného dedičstva. Ako za organizátorov uviedla Michaela Kubíková, ústrednou témou tohto ročníka je Záhrada a jej živočíšna ríša. Víkend otvorených parkov a záhrad sa koná po celom Slovensku 1. a 2. júna. Je súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám, do ktorej sa spolu so Slovenskom zapája 19 krajín Európy.

 

Organizátori podujatia upozorňujú, že pre všetky naše parky a záhrady je veľmi dôležitá otázka biodiverzity. “Často ani netušíme, čo všetko sa v našich záhradách môže ukrývať: pavúky, stonožky, lienky, včely, motýle či jašterice, žaby alebo spevavce najrôznejších druhov. Mnoho ďalších živočíchov žije v našich parkoch a záhradách plniac v nich dôležité funkcie, bez ktorých by záhradné ekosystémy nefungovali. Aby sme vytvorili živú záhradu, plnú užitočných živočíchov, treba ich ošetrovať zdravo a bez používania chémie. Ochranou parkov a záhrad chránime aj ich živočíšnu ríšu, ktorá je síce často veľmi nenápadná, ale jej funkcia je nenahraditeľná,” prízvukuje Kubíková.

 

Po jedenástich rokoch organizovania podujatia organizátori konštatujú, že aj keď sa stav niektorých verejne prístupných zelených lokalít výrazne zlepšil, kvalitná a systematická údržba mnohých parkov a záhrad Bratislavy stále chýba. Dúfajú však, že čoraz viac ľudí si uvedomuje hodnotu a význam historických i moderných zelených a otvorených plôch v urbanizovanom prostredí. “Veríme, že záujem ľudí, spolupráca zo strany komerčného prostredia, čoraz viac poznatkov a skúseností profesionálov a konečne aj politická vôľa vyústia do efektívnych a inovatívnych riešení aj pre doposiaľ prehliadané problémy našich parkov a záhrad,” uvádza Národný Trust. Preto plánujú uskutočniť nový projekt – Centrum záhradnej kultúry so sídlom v Rómerovom dome v Bratislave. Medzi jeho hlavné aktivity bude patriť vytvorenie platformy pre reálnu spoluprácu správcov a vlastníkov parkov a záhrad Slovenska.

 

S dobrovoľníkmi a partnermi v Bratislave pripravili lektorované prehliadky vo vybraných parkoch a záhradách. Tento rok po prvýkrát pripravili aj tematické vychádzky s odbornými sprievodcami. Sprístupnené budú okruhy po kláštorných a cirkevných záhradách, po palácových záhradách, v Sade Janka Kráľa bude vychádzka na tému dendrologických skvostov. Na tieto vychádzky je potrebná on-line registrácia na www.vopz.sk v časti Program.

 

Do Víkendu otvorených parkov a záhrad sú v roku 2019 zapojené aj mnohé ďalšie parky a záhrady na Slovensku. Navštíviť možno verejné i súkromné parky a záhrady, arboréta, historické cintoríny či iné zaujímavé zelené lokality v Banskej Štiavnici, Modre, Lučenci, Budimíre, Dolnej Krupej, Spišskej Novej Vsi, Liptovskom Hrádku a mnohých ďalších. Lektorované prehliadky a sprievodný program organizátori pripravili vo viac ako 90 parkoch a záhradách na celom Slovensku. Kompletný zoznam spolu s pripraveným programom je na stránke podujatia www.vopz.sk v časti Parky a záhrady.

 

Národný Trust je mimovládna nezisková organizácia, ktorej poslaním je ochrana a zmysluplné využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva – historického prostredia Slovenska.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede