Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Výstava Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin je sprievodným podujatím k rovnomennej publikácii, ktorú vydali Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. v decembri roku 2012 ako výstup z vedecko-výskumného projektu PÚ SR zameraného na prehlbovanie a syntézu poznatkov o pamiatkovom fonde získaných základným výskumom. Dvadsať veľkorozmerných panelov predstaví verejnosti výber z pamiatkového fondu okresu Martin v jeho druhovej aj časovej rozmanitosti. Doplní ich výber predmetov z depozitárov SNM v Martine – pôvodných súčastí inventáru kostolov, kaštieľov a iných hnuteľných pamiatok, nálezy z archeologických lokalít a i., ktoré sprítomnia príbehy niektorých prezentovaných pamiatok.

Výstavu pripravil Pamiatkový úrad SR s finančným prispením Ministerstva kultúry SR, s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0375-10 a tlačiarne Neografia, a.s., Martin v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine.

 

Viac: http://www.pamiatky.sk/sk/page/narodne-kulturne-pamiatky-na-slovensku-okres-martin

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Česká vláda schválila 38 národných kultúrnych pamiatok

Ministerstvo kultúry Českej republiky schválilo ďalších 38 národných kultúrnych pamiatok. Tie budú na zoznam zaradené od 1. júla. Najvyššej pamiatkovej ochrane sa tak bude tešiť 33 nehnuteľných a päť hnuteľných kultúrnych pamiatok. “Všetky zaradené nehnuteľné aj hnuteľné kultúrne pamiatky prešli odborným hodnotením s výsledkom, že ide o najvýznamnejšie súčasti nášho kultúrneho dedičstva,” vysvetlil hovorca ministerstva kultúry ČR Jan Cieslar.