PREŠOV: Grantový program rozdelí 16-tisíc eur na projekty v kraji

Obrázok k článku

Spolu 16-tisíc eur môžu získať neziskové organizácie z Prešovského kraja, ktoré sa rozhodnú zapojiť do 2. ročníka komunitného grantového programu Šariš ľuďom. Jeho cieľom je priniesť možnosť rozvíjať prosperitu prešovského regiónu. Žiadosť o grant je možné podať do 15. januára budúceho roka.

 

Komunitný grantový program vyhlasujú pravidelne Pivovary Topvar v spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš. Od roku 2004 najprv fungovala podpora pod názvom Občianska voľba pre mestá Veľký Šariš a Prešov. Od minulého roka sa pod novým názvom Šariš ľuďom rozšírilo jeho zameranie i možnosti podpory pre neziskové organizácie z celého Prešovského kraja. Predkladané projekty majú pomôcť podporiť rozvoj cestovného ruchu alebo zamestnanosť najmä žien, seniorov, ale aj telesne znevýhodnených ľudí. „Jeden z dôvodov, prečo sme posunuli zameranie programu zo všeobecnej oblasti skvalitnenia života na podporu zamestnanosti je, že v Prešovskom kraji je vysoká nezamestnanosť, ale hlavne je tu najvyššia nezamestnanosť žien až na úrovni takmer 18 percent, čo je najviac na Slovensku,“ uviedla riaditeľka pre firemné vzťahy a komunikáciu Pivovarov Topvar Drahomíra Mandíková.

 

V predchádzajúcom ročníku sa o grantový príspevok uchádzalo 36 mimovládnych organizácií z 21 miest a obcí Prešovského kraja, čo je najviac v doterajšej histórii grantového programu. Podporených bolo napokon 11 projektov, ktoré priniesli do regiónu unikátne a zaujímavé festivaly či obnovu historických pamiatok a zapojili mnoho lokálnych obyvateľov. Jedným z podporených projektov bola aj rekonštrukcia správcovského objektu na Šarišskom hrade realizovaná občianskym združením Rákociho cesta, ktoré získalo z programu Šariš ľuďom grant 2 400 eur. „Vďaka tejto podpore sme mohli začať druhú etapu prístavby vežovej brány na Šarišskom hrade, pod ktorou by mal byť správcovský objekt. Podarilo sa nám vďaka tomu postaviť oporný múr, osadiť kamenný portál, postaviť výdrevu a omurovať ostenia. Bez týchto prostriedkov by sme sa do tohto zámeru ani nepúšťali,“ uviedol predseda združenia Martin Sárossy.

 

O grantový príspevok môžu v tomto roku požiadať nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia či neinvestičné fondy. Jednou z podmienok je, aby sa projekty realizovali od 1. marca do 31. augusta 2016 v rámci obcí a miest Prešovského kraja. Všetky projekty musia mať verejnoprospešný charakter a musia byť zamerané na osoby staršie ako 18 rokov. Uchádzať sa o príspevok je možné vyplnením formulára, ktorý je na www.pivovarytopvar.sk a na www.komunitna-velkysaris.sk. Medzi najlepšie projekty, spĺňajúce kritériá štatútu, sa rozdelí 16-tisíc eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 2 500 eur, pričom jeden žiadateľ môže získať podporu len na jeden prihlásený projekt. Súčasťou tohto ročníka programu bola aj odborná konferencia na tému Ako využiť potenciál cestovného ruchu v Prešovskom kraji, určená uchádzačom o grant. Má im pomôcť vytvoriť zmysluplný projekt, ktorý bude mať v konkurencii iných úspech pri získaní príspevku.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt Pentapolitana podporí rozvoj kultúry

Pentapolitana je názov konceptu spolupráce regiónu východného Slovenska a pokračovaním spolupráce miest so spoločnou históriou a súčasnými výzvami. Ide o spoluprácu kultúrnych operátorov miest Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Košice, na ktorú má nadviazať spolupráca touroperátorov s cieľom rozvinúť cestovný ruch. Dohodli sa na tom komisie pre kultúru a zahraničné kontakty a komisie pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj mesta Prešov a zástupcovia neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ako informovala hovorkyňa EHMK Jana Krajkovičová, na pracovnom stretnutí definovali možné oblasti spolupráce a doplnili už existujúce úspešné zapájanie sa kľúčových aktérov kultúrneho života v Prešove do programu v Košiciach prostredníctvom grantovej schémy MK SR.