Kultúra by v roku 2012 mala mať mierne vyšší rozpočet

Obrázok k článku

Rezort kultúry by mohol na budúci rok hospodáriť so sumou 170,7 mil. eur, čo oproti schválenému rozpočtu roku 2011 je zvýšenie o 2,08 percenta. Rezort tak bude mať viac o vyše 3,48 mil. eur. Uvádza to ministerstvo financií v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014, ktorý predložilo do pripomienkového konania.

Na podporu inštitúcií, ktoré patria pod Ministerstvo kultúry SR pôjde menej, celkové výdavky sa v porovnaní s rozpočtom schváleným pre tento rok navrhujú o 6,4 % nižšie, v objeme vyše 79,9 mil. eur. Naopak výrazné zvýšenie oproti schválenému rozpočtu roku 2011 je navrhované na podporu kultúrnych aktivít rozpočtových a príspevkových organizácií (o 14,4 %, cca 5,8 mil. eur) a tiež na podporu kultúrnych aktivít v zahraničí (0,7 mil. eur), ktoré v roku 2011 neboli vôbec rozpočtované. MK SR pritom podporuje 29 rezortných rozpočtových a príspevkových organizácií vo všetkých oblastiach pôsobenia kapitoly (divadlá, galérie, múzeá, osvetová činnosť atď.), čo je oproti roku 2011 o dve organizácie, ktoré boli zrušené, menej.

Na granty by malo podľa návrhu dať MK SR na budúci rok v medziročnom porovnaní menej o 37,5 %, čo predstavuje mínus 6,3 mil. eur. Grantový systém, ktorý slúži na podporu projektov z oblasti divadelného, výtvarného, tanečného, hudobného, literárneho umenia a na obnovu národných kultúrnych pamiatok (napr. Projekt obnovme si svoj dom, Európske hlavné mesto kultúry Košice, Pro Slovakia, kultúrne poukazy, podpora kultúrnych aktivít znevýhodnených skupín obyvateľstva, Národný cintorín v Martine, festivaly a prehliadky amatérskeho umenia tvorivej dielne). Plánovaná suma na celý grantový systém je vyše 10,5 mil. eur.

Menej dostanú aj verejnoprávne inštitúcie. Na transfery pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS), Audiovizuálny fond a Tlačovú agentúru SR (TASR) by spolu malo ísť 18 mil. eur. RTVS (14,0 mil. eur) a Audiovizuálny fond (3,5 mil. eur) by mali dostať rovnaké sumy ako podľa schváleného rozpočtu na rok 2011. TASR sa navrhuje polovica toho, čo jej vyplývalo z rozpočtu schváleného pre tento rok, teda 0,5 mil. eur. “Pokles finančných zdrojov je koncipovaný v súlade so zámerom vlády minimalizovať príspevok zo štátneho rozpočtu tak, aby podpora štátu bola zachovaná len v segmente uchovávania, správy a sprístupňovania archívov,” uvádza sa v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014.

Na strategické zámery rezortu má ísť 6,8 mil. eur a oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 rastú o 355 %, t.j. o 5,3 mil. eur. Z toho na obnovu audiovizuálneho dedičstva by mal Slovenský filmový ústav dostať to, čo tento rok – 1,5 mil. eur, na projekt informatizácie kultúry je v pláne 2,9 mil. eur, na stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva sa uvažuje použiť 1,9 mil. eur a na projekt akvizície zbierkových predmetov má ísť 0,5 mil. eur. Obdobne ako v roku 2011 na Stratégiu rozvoja múzeí a galérií SR kapitola nerozpočtuje na rok 2012 žiadne zdroje.

“Suma na financovanie cirkví a náboženských spoločností, ktorá vyplýva zo zákona, sa nemení, mala by dosiahnuť 37,2 mil. eur. Z rozpočtovaných prostriedkov sa financujú platy a poistné duchovných, prevádzka ústredí cirkví a náboženských spoločností a charitných domov (domovy dôchodcov pre kňazov).”

V roku 2012 sa celkové výdavky na administratívu oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 zvyšujú o 135 %, t.j. 10,4 mil. eur na sumu vyše 18,1 mil. eur. V rámci nich je zahrnutá aj rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie vo výške 10 mil. eur.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rezort kultúry už nedáva granty, ale dotácie

Ministerstvo kultúry SR už neposkytuje granty, ale dotácie. Dôvodom je zmena zákona. Ministerstvo to pripomína v súvislosti s tým, že na svojej webstránke http://www.culture.gov.sk zverejnilo výzvy na predkladanie projektov žiadajúcich o podporu. Záujemcovia ich tu nájdu pod titulkom Dotácie 2011. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva kultúry Eva Chudinová, na tento rok vyčlenili 16 891 200 eur na podporu projektov v deviatich základných programoch.