Kysucké múzeum zmodernizovalo centrálny depozitár

Dotáciu vo výške 29-tisíc eur z Fondu na podporu umenia využilo Kysucké múzeum v Čadci na modernizáciu centrálneho depozitára, ktorý sa nachádza v priestoroch Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou. Informovala o tom hovorkyňa múzea Alexandra Janigová.V depozitári sú uložené všetky fondy múzea z oblasti archeológie, prírody, etnografie a histórie. „Výsledkom projektu je nový a hlavne moderný úložný systém, ktorý nielenže optimalizoval celý priestor, ale slúži najmä na odborné uloženie historických zbierkových predmetov,” uviedla Janigová.Projekt dovolil vybaviť celkovo tri miestnosti depozitára histórie. „Vzhľadom na to, že mnohé zbierkové predmety sú nadrozmerné, projekt počítal aj s obstaraním dvoch mobilných sťahovacích vozíkov a dvoch plošinových, ktoré uľahčia manipuláciu s ťažkými exponátmi počas presunu na expozíciu či výstavu,“ poznamenala historička Kysuckého múzea v Čadci Andrea Paráčová.Najnovší fond hračiek podľa jej slov obsahuje detské kočiare aj kočiare pre bábiky či hojdacie koníky, ktoré sa už v terajších priestoroch fyzicky nedali umiestniť správnym spôsobom. „Bezpečné uloženie potreboval aj fond judaík, ale i najnovšia akvizícia porcelánu. Depozitár sa takto premenil na moderné pracovisko vybavené pohyblivým regálovým systémom, pevnými regálmi i špeciálnym zásuvkovým systémom, aby sa čo najviac optimalizoval priestor, zlepšila kvalita a zvýšila sa kapacita na odborné a bezpečné uloženie ďalších akvizícií,“ vysvetlila Paráčová s tým, že dve miestnosti sa podarilo vybaviť oceľovými skladacími schodíkmi na manipuláciu s predmetmi vo vyšších regáloch.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Odpovede