Na kultúru v SR má ísť v roku 2009 viac, takmer 15 miliárd

Kultúra na Slovensku by v budúcom roku mala dostať viac ako v minulosti. Celkové verejné zdroje na kultúru sú v roku 2009 plánované vo výške približne 14,862 mld. Sk (493 320 000 €). Napríklad tento rok by Ministerstvo kultúry SR (MK SR), ostatné rezorty, ale napríklad aj obce, kraje a rôzne iné zdroje mali do kultúry na Slovensku spolu investovať takmer 12,274 mld. Sk (407 415 000 €). Vlani to bolo necelých 10,1 mld. Sk (334 742 000 €). Ako sa ďalej uvádza v návrhu štátneho rozpočtu, ktorý vypracovalo ministerstvo financií, MK SR by malo na budúci rok dostať zo štátneho rozpočtu vyše 5,684 mld. korún (188 684 000 €). Oproti tomuto roku by to podľa návrhu rezortu financií mal byť nárast o 11 percent.

Z rozpočtu MK SR je na jeho 33 rozpočtových a príspevkových organizácií, na divadlá, galérie, múzeá či osvetovú činnosť, vyčlenených vyše 3,026 mld. Sk (100 469 000 €). Sú do toho zahrnuté aj výdavky na aktivity štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu nad rámec ich rozpočtu vo výške viac ako 340,4 mil. Sk (11 300 000 €), ktoré dostanú postupne počas roka na základe rozhodnutia ministerstva kultúry. Podobne bude financovaná aj podpora kultúrnych aktivít v zahraničí plánovaná vo výške takmer 35 mil. Sk (1 160 000 €). Na grantový systém je na rok 2009 vyčlenených takmer 750 miliónov Sk (24 895 000 €), na cirkvi a náboženské spoločnosti vyše 1,120 mld. Sk (37 192 000 €) a na financovanie strategických zámerov rezortu viac ako 535 mil. Sk (17 759 000 €), medzi ktoré patrí napríklad informatizácia v oblasti kultúry. Na administratívu a vlastnú činnosť aparátu MK SR pôjde približne 230,6 mil. Sk (7 655 000 €). Na samotný aparát ministerstva narastú výdavky oproti tomuto roku o 28 percent. Z iných zdrojov, akým je napríklad Prechodný fond či Nórsky finančný mechanizmus, by malo do kultúry prísť vyše 21,5 mil. Sk (714 000 €).

Na kultúru prispejú mimo rozpočtu MK SR aj rozpočty ďalších rezortov spolu viac ako jeden a pol miliardou korún (51 998 000 €). Najväčšiu časť tvoria prostriedky z Ministerstva životného prostredia SR určené pre príspevkové organizácie: Slovenské banské múzeum, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologickú záhradu Bojnice a Správu slovenských jaskýň a tiež peniaze z Ministerstva obrany SR pre vojenské umelecké súbory. Prispejú aj obce vyše 5,8 mld. Sk (192 525 000 €) a kraje vyše 1,8 mld. Sk (60 114 000 €).

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články