Žiadajú novelizovať zákon o Martine

MARTIN – Zákon o Martine ako centre národnej kultúry Slovákov, ktorý prijala Národná rada v roku 1994, nespĺňa svoj účel a treba ho novelizovať. Rada národnej kultúry, ktorá je poradným orgánom mestského zastupiteľstva v Martine, spolu s mestom vypracovala návrh novelizácie zákona, ktorý by v praxi napĺňal jeho myšlienku – prebudovanie mesta na centrum národnej kultúry. Ako uviedol predseda Rady národnej kultúry Štefan Kvietik, rada od svojho vzniku v roku 1995 zameriava svoju pozornosť práve na napĺňanie tohto zákona.Jedným z cieľov rady je záchrana suverenity kultúrnych inštitúcií a ochrana kultúrnych pamiatok Martina. Podľa Kvietika sa však tento cieľ zväčša napĺňa iba v teoretickej rovine, neraz sa doslova obchádza. Vyplýva to aj z nedostatočného deklarovania právomocí mesta na ochranu jeho inštitúcií. „Rada a mesto dospeli k názoru, že ak má byť zákon o Martine účinný, treba ho novelizovať tak, aby bolo jasné, aké práva a povinnosti k národnej kultúre má mesto a RNK,“ konštatuje Š. Kvietik. V tejto súvislosti sa už uskutočnili rokovania s poslancami parlamentu, ministrom kultúry a prezidentom Schusterom. Novelizovaný zákon by mal napríklad obsahovať požiadavku vyčleniť príspevky na činnosť rady priamo zo štátneho rozpočtu. Niektoré pamiatky v Martine, ktoré majú celoslovenský význam, v poslednom období nemohli rekonštruovať pre nedostatok financií. Už niekoľko rokov sa napríklad odkladá generálna rekonštrukcia Národného cintorína, na Národný dom mesto vypísalo celonárodnú zbierku. Podľa informácie ministra kultúry Milana Kňažka vyčlenilo ministerstvo na opravu Národného domu, kde sídli divadelná scéna, na tento rok 15 miliónov. Ministerstvo je pripravené uvoľniť financie na jeho rekonštrukciu aj v budúcom roku, chce však prehodnotiť projekt, ktorý bol pôvodne príliš veľkorysý.


Zdroj: www.sme.sk /08-06-2001/

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ombudsman do Martina

Vo februári minulého roku schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu Ústavy SR. Popri iných dôležitých zmenách zakotvila v našom ústavnom systéme aj inštitúciu verejného ochrancu práv – ombudsmana. O niekoľko dní by sme po voľbe v slovenskom parlamente mali poznať jeho meno. Zákon o verejnom ochrancovi práv, ktorý podrobnejšie vymedzuje postavenie ombudsmana bol schválený koncom minulého roka. Podľa tohto zákona by sa jeho sídlom mala stať Bratislava. Ja som ale toho názoru, že by malo byť zmenené a sídlom ombudsmana by sa mohol stať Martin. Dôvodov na to je viacero.

Novelu o vrátení nezákonne vyvezených pamiatok predloží znovu

BRATISLAVA 30. júna (SITA) – Minister kultúry Rudolf Chmel chce do legislatívneho procesu opäť o šesť mesiacov predložiť novelu zákona o navrátení nezákonne vyvezených pamiatok. Jej návrh dnes stiahol z rokovania parlamentu po tom, čo prešiel pozmeňujúci návrh poslankyne Dany Podrackej (ĽS-HZDS), ktorý bol nad rámec predloženého textu. “Pozmeňovací návrh išiel nad rámec zámeru zákona.