This is my place

Projekt „This is my place“ reflektuje aktuálne podoby výtvarného umenia najmladšej generácie slovenských autorov. Kurátor Pavel Urban zo Štátnej galérie v Banskej Bystrici ponúkol výstavné miesto (This is my place) jedenástim umelcom (Marko Blažo, Martin Derner, Jana Farmanová Š., Dorota Kenderová, Marek Kianička, Marianna Mlynárčiková, Rastislav Podoba, Maroš Rovňák, Nóra Ružičková, Dorota Sadovská, Veronika Šramatyová).Zameral sa pri tom na ich privátnu, personálnu angažovanosť v zmysle politickej, spoločenskej a duchovnej reflexie, tlmočenej prostredníctvom tradičných i nových médií ako sú maľba, alternatívna grafika, objekt a inštalácia, video či animácia.

V prezentovaných dielach sa kladie dôraz na vizualizáciu pozitívnych, tradičných hodnôt v prirodzenom zmysle lásky, intimity, tolerancie, súcitu, obety a vzájomného rešpektu – v opozícii voči prejavom agresivity, obscénnosti, animozity a bezohľadnosti. Projekt vizuálne upozorňuje na otupenosť a degradáciu ľudskej senzibility v dobe informačného šumu. Apeluje na hodnotu vlastného autonómneho názoru v čase postupujúceho technokratického myslenia, anestézie zmyslového prežívania a masovej uniformity. Výstava reflektuje aktuálny stav vecí markantne včlenených do životných väzieb, výtvarné umenie nevynímajúc.

Táto generačná výpoveď nastupujúcej vlny slovenských umelcov mala premiéru ako výstava in-situ v priestoroch Štátnej galérie v Banskej Bystrici a v modifikovanej podobe sa prezentuje svojou reprízou aj v špecifických interiéroch Synagógy – Centra súčasného umenia, ktorá je druhým výstavným priestorom Galérie Jána Koniarka v Trnave.

– Miesto konania:
Galéria Jána Koniarka, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Trnava
– Vernisáž výstavy:
vo štvrtok 15. 4. 2004 o 17:00 hod. v Galérii Jána Koniarka – Synagóga
Centrum súčasného umenia, Trnava
– Trvanie výstavy:
16. 4. 2004 – 23. 5. 2004
– Kurátor:
Pavel Urban
– Vystavujúci autori:
Marko Blažo, Martin Derner, Jana Farmanová Š., Dorota Kenderová,
Marek Kianička, Marianna Mlynárčiková, Rastislav Podoba, Maroš Rovňák, Nóra Ružičková, Dorota Sadovská, Veronika Šramatyová
– Organizátori:
Galéria Jána Koniarka v Trnave a Štátna galéria v Banskej Bystrici

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Socha/Objekt – Salón výtvarníkov Trnavského kraja

Galéria Jána Koniarka v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom v Trnave a Záhorskou galériou v Senici pozýva na vernisáž kolektívnej výstavy umelcov trnavského regiónu SOCHA/OBJEKT, ktorá sa bude konať vo výstavných priestoroch Synagógy – Centra súčasného umenia na Halenárskej ulici v Trnave v utorok 28. júna 2005 o 17.00 hod.

Prerušený obraz

Zámerom výstavy Prerušený obraz je sústrediť umelecké diela inšpirované televíznou obrazovkou, prípadne televíznym obrazom – jeho sliepňaním, zrnením, „aurou“, jeho všadeprítomnosťou, náhražkovosťou, jeho schopnosťou kontaktu so svetom či jeho nivelizačnou mocou…
Výstava predstavuje staršie i súčasné „televízne“ diela od pätnástich autoriek a autorov, inštalované neraz v neočakávaných, „ahistorických“ súvislostiach.

Trip na tri II.

Výstava je súčasťou výskumného projektu, reflektujúceho aktuálne podoby výtvarného umenia najmladšej generácie slovenských autorov. Hlavným zámerom je uviesť študentov finálnych ročníkov VŠVU do kontextu súčasnej výtvarnej scény, s prihliadnutím na ich tvorivý a originálny program.

IN-FORMÁCIA. Zbierky bez hraníc IV

Galéria Jana Koniarka v Trnave v spolupráci s FRAC du Grand Est pripravila výstavu súčasného vizuálneho umenia s názvom IN-FORMÁCIA/IN-FORMATION vo všetkých výstavných priestoroch galérie (Synagóga – Centrum súčasného umenia, Kopplov kaštieľ, Stála expozícia sochárskej tvorby Jána Koniarka).