Case History / Vývoj prípadu

Vývoj prípadu (Case History ) je postprodukčná prezentácia vybraných živých akcií a intervencií do verejného priestoru, ktoré sa odohrali na Slovensku od r. 2000 až do vstupu Slovenska do EU v roku 2004.Výstava mapuje charakter umeleckých akcií a performancií pred publikom, ktoré sa v sledovanom období v prevažnej miere zaoberajú spoločenskými témami, najmä v zmysle zamerania sa na rôzne komunity. Je zrejmé, že väčšina akcií pokrýva tiež spoločenské dimenzie, nesie odkazy a ponúka divákovi umelecké vyjadrenie na určitú delikátnu otázku, odvolávajúc sa na osobitnú metódu, alebo postup prítomný v spoločnosti v tom čase.

Výstava je istou sociálnou sondou a súčasne ponúka naratívnu linku, ktorá diváka vedie cez jednotlivé príklady a príbehy.

‘Vývoj prípadu’ (Case History) sa zaoberá postavou umelca, ktorý už nie je morálnou figúrou, šamanom spoločnosti, ale naopak niekým, kto sa ocitá na periférii jej záujmu, na okraji skolabovanej infraštruktúry umeleckého priemyslu, hľadajúc svojho diváka.

Experimentálny publikačný formát výstavy súvisí s hľadaním vhodných spôsobov prezentácie akčného umenia, ktorého účinok na diváka je vždy pomerne instantný, a daný zážitok, resp. divákova skúsenosť z akcie je len ťažko reprodukovateľná.

Myšlienkou projektu je prinesť toto účinkovanie naspäť k publiku, avšak novým spôsobom – komentované a premyslene upravené, ukazujúc jednotlivé projekty, ich dokumentáciu a reflexiu.

Kontakt : Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica
Tel.: 048 – 470 16 25, ssgaleriabb@gmail.com

Kurátorka výstavy: Mirka Keratová
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
Výstavný priestor: Praetórium, Nám Š. Moysesa 25, Banská Bystrica
Vernisáž výstavy: 19. jún 2008 o 17. 00 hod. na Nám. Š.Moysesa 25, B. Bystrica
Trvanie výstavy : 19.6. – 16.7. 2008

Prezentovaní umelci :
Henrich Boraros, Aneta Mona Chisa, Egoart group (Viktor Frešo, Lukáš Haruštiak), Richard Fajnor, Roland Farkas, Dorota Kenderová, Mira Keratová, Marek Kvetan, Szilárd Szabó, Veronika Šramatyová, Lucia Tkáčová a ďalší…

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.