Trip na tri II.

Výstava je súčasťou výskumného projektu, reflektujúceho aktuálne podoby výtvarného umenia najmladšej generácie slovenských autorov. Hlavným zámerom je uviesť študentov finálnych ročníkov VŠVU do kontextu súčasnej výtvarnej scény, s prihliadnutím na ich tvorivý a originálny program. TITUL: Trip na Tri II.
USPORIADATEĽ: Považská galéria umenia v spolupráci so štátnou galériou v Banskej Bystrici
KURÁTOR: PhDr. Pavel Urban
VERNISÁŽ: 11.9.2003 o 17.00 hod.
TRVANIE VÝSTAVY: 11.9.2003 – 12.10.2003
MIESTO VÝSTAVY: Malá výstavná sieň PGU

Výstavný projekt započatý v roku 2002 a končiaci v 2004 má charakter triadickej štruktúry, keď sa v danom roku predstavuje trojica výtvarníkov na premiérovej výstave a následných dvoch reprízach, na čo odkazuje aj číselná symbolika názvu.

Tohtoročná trojica autorov Martin Melicherčík – Silvia Krivošiková – Denisa Kasanicky sa v PGU predstaví médiom maľby a grafiky v rôznych výrazových polohách, pričom ich spája ústredná téma sakralizácie privátneho sociopriestoru. Estetika prežívania každodennosti u M.Melicherčíka je sústredená do konceptuálne orientovaných portrétov na rozhraní tradičnej maľby a grafiky, použitej na sérii smaltovaných portrétov a plátien. Obdobnou stratégiou fascinácie vlastného intímneho sveta pracuje aj S.Krivošiková. Ídeové vygradovanie spoločnej témy do polohy duchovnej kontemplácie s odkazom na minulosť predstavuje D.Kasanicky svojím prezentovaným cyklom Oltárik.

Výstava mala premiéru vo februári v Štátnej galérii v Banskej Bystrici a pokračovať bude reinštaláciou na pôde Nitrianskej galérie.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

This is my place

Projekt „This is my place“ reflektuje aktuálne podoby výtvarného umenia najmladšej generácie slovenských autorov. Kurátor Pavel Urban zo Štátnej galérie v Banskej Bystrici ponúkol výstavné miesto (This is my place) jedenástim umelcom (Marko Blažo, Martin Derner, Jana Farmanová Š., Dorota Kenderová, Marek Kianička, Marianna Mlynárčiková, Rastislav Podoba, Maroš Rovňák, Nóra Ružičková, Dorota Sadovská, Veronika Šramatyová).

Výtvarná Žilina

V Považskej galérii umenia vo výstavných priestoroch na prvom poschodí bude dňa
8. júla od 9,00 hod. sprístupnená výstava pod názvom Výtvarná Žilina 2003, ktorá bude zameraná na prezentáciu diel od 21 výtvarníkov žijúcich v Žiline alebo pochádzajúcich zo žilinského regiónu, ktoré galéria získala do svojho vlastníctva v rokoch 1990 – 2003.

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.

Zberatelia

Výstava Zberatelia je výber zo súkromných zbierok členov Spoločnosti zberateľov umenia pôsobiacej na pôde Klubu priateľov SNG. Štrnásť zberateľov predstaví takmer 150 obrazov a sôch zo svojich privátnych kolekcií.

Ladislav Mednyánszky

Slovenská národná galéria v Bratislave v spolupráci s Maďarskou národnou galériou v Budapešti a galériou Oberes Belveder vo Viedni pripravila pri príležitosti 150. výročia narodenia významného predstaviteľa stredoeurópskeho maliarstva poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia monografickú výstavu Ladislav Mednyánszky (1852–1919).