Považská galéria umenia v Žiline: Generačné spojenia

Projekt Generačné spojenia prezentuje tvorbu najvýznamnejších sochárov pôsobiacich na Slovensku, ktorých spája štúdium alebo pedagogické pôsobenie na Katedre Socha/Objekt/Inštalácia VŠVU v Bratislave. Je zároveň sondou do aktuálneho výtvarného diania v médiu sochy za posledných 15 rokov.Výber konkrétnych autorov do výstavy podmienili najmä ich nové autorské interpretácie a rôzne nové podoby posunov v médiu sochy oproti jej „klasickému“ chápaniu v minulosti.
Koncepcia výstavy je postavená na ponúknutí širokospektrálneho pohľadu na sochu ako takú, od jej klasickej interpretácie, až po súčasné formy presahujúce až do umenia inštalácie a videoumenia. Výstava ponúkne viacero pohľadov na umenie sochy a žánre s ňou súvisiace: objekt, environment, svetelný či kinetický objekt atď. Sumár autorov a ich prezentovaných predstavuje tri voľne sa prelínajúce roviny: osobnosti Katedry SOI – pedagógovia, ktorí súčasnú podobu katedry formovali od roku 1989, ich absolventi, ktorí v súčasnosti patria k už etablovaným slovenským výtvarníkom a niektorí z nich pôsobia ako pedagógovia na Katedre SOI v súčasnosti, prípadne na iných vysokých školách a výrazne prispeli do nového sochárskeho umenia a zároveň najúspešnejší absolventi školy. Pendantom projektu je prezentácia pedagógov TU v Košiciach – Katedry výtvarných umení a intermédií, Ateliéru 3D slobodnej kreativity, vedenej J. Bartuszom, ktorý je jej zakladateľom.

Na výstave sa svojimi prácami prezentuje 25 autorov a niektorí z nich už dlhšiu dobu pôsobia mimo Slovenska. Okrem iných budú svoju tvorbu predstavia: Jozef Jankovič, Ján Höffstadter, Juraj Bartusz, Juraj Meliš, Anton Čierny, Igor Valuška, Dušan Zahoranský, Michal Moravčík, Eva Masaryková, Marek Kvetan. Projekt je jedinečnou udalosťou, ktorá ponúka možnosť vidieť tvorbu aktívne pôsobiacich výtvarníkov – sochárov sústredenú v jednom konkrétnom časopriestore.

GENERAČNÉ SPOJENIA
Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí
Vernisáž: 25.6. 2004 o 17.00 h
Trvanie výstavy: 25.6. – 1.8. 2004

Kurátori:
Mgr. Mira Putišová
Mgr. Roman Popelár

Mira Putišová, kurátorka výstavy

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Mladé umenie v Žiline

V Považskej galérii umenia v Žiline a na Stanici v Žiline – Záriečí sa vo štvrtok 17. marca 2005 uskutoční vernisáž výstavy Prieskum – Prieskumy, ktorá ponúka výber zo semestrálnych prác študentov z Dní otvorených dverí. História výstav prác študentov bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení v PGU vznikla v polovici 90. rokov z iniciatívy doc.

Súčasné slovenské výtvarné umenie…

Súčasné slovenské výtvarné umenie je sférou s európsky porovnateľnou úrovňou. Spoločenské premeny po Nežnej revolúcii (1989) zasiahli aj túto oblasť. Aj zberateľstvo, kde mal predtým monopolné postavenie štát, ovplyvňujú dnes iné pravidlá. Viaceré podnikateľské a finančné subjekty investujú aj do výtvarného umenia: Prvá slovenská investičná skupina jednala podľa svojho mena. Ako prvá z podnikateľských spoločností založených po roku 1989 začala budovať umeleckú zbierku. Časť z nej predstavuje prítomná výstava.

Peter Ondrušek – Still

Výstava tvorby Petra Ondrušeka, ktorej vernisáž sa uskutoční v malej výstavnej sieni Považskej galérie umenia vo štvrtok 10. júna 2004 o 17.00 h, je ďalšou z výstav predstavujúcich mladých už etablovaných autorov. Peter Ondrušek je absolventom VŠVU v Bratislave, oddelenia skla. Doteraz sa prezentoval prácou vo viacerých médiách, predovšetkým vytváral objekty a inštalácie, v ktorých je čitateľné silné dizajnérske cítenie.

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.

Výstava – akad. soch. M. Mäkký

Považská galéria umenia Vás pozýva na vernisáž výstavy tvorby predčasne zosnulého akad. sochára Milana Mäkkého. Výstava návštevníkom predstaví staršiu tvorbu autora v grafickom dizajne a súčasne jeho práce, ktoré vznikli v poslednom období.

Trip na tri II.

Výstava je súčasťou výskumného projektu, reflektujúceho aktuálne podoby výtvarného umenia najmladšej generácie slovenských autorov. Hlavným zámerom je uviesť študentov finálnych ročníkov VŠVU do kontextu súčasnej výtvarnej scény, s prihliadnutím na ich tvorivý a originálny program.