Reflexia kresťanstva v súčasnom umení

Výstava OČAMI (NE)VIDITEĽNÉ/ Reflexia kresťanstva v súčasnom umení vznikla ako jedno z hlavných podujatí Roka kresťanskej kultúry 2010 pod záštitou Inštitútu kresťanskej kultúry Filozofickej fakulty TU v Trnave. Predstavuje diela takmer 60 autorov a autoriek rôznych generácií a výtvarných názorov, ktoré vznikli od 70. rokov 20. storočia po súčasnosť. Na prítomnej výstave ich spája reflexia kresťanstva – témy, ktorej sa viacerí autori systematicky a dlhodobo venujú (napr. Julián Filo, Ján Mathé, Peter Bartoš, Rudolf Sikora, Ladislav Čarný, Veronika Ronaiová, Klára Bočkayová, Darina Gladišová, Jozef Sedlák, Lubo Stacho, Bohuš Kubínsky, Dorota Sadovská, Matúš Lányi, Michal Zdravecký a iní). U ďalších autorov je táto téma skôr skryto prítomná (Dezider Tóth, Otis Laubert, Robert Bielik, Palo Macho, Stano Masár, Martin Sedlák), alebo k nej prispeli solitérnymi dielami (napr. Miloš Urbásek, Michal Kern, Daniel Fischer, Vladimír Kordoš, Igor Kalný, Jozef Jankovič).


Náboženská téma v súčasnom umení nedominuje. O to zaujímavejšie je, že po v histórii umenia mnohokrát opakovaných témach, aj súčasní autori vždy znova siahajú a zaujímajú k nim svoj osobný a osobitý postoj. Vnímajú ich často novým a jedinečným spôsobom. Od realistických polôh, cez interpretáciu diel z histórie umenia, po abstraktnú rovinu symbolu či metafory. Využívajú aktuálne médiá, od maľby, kresby, cez plastiku a inštaláciu, po fotografiu, print a video. Vystavené diela neboli vytvorené pre sakrálny priestor (chrám), sú súčasťou voľnej tvorby autorov. Niektoré sú jasne ikonograficky identifikovateľné, iné k téme odkazujú sprostredkovane. Tradičné náboženské témy autori interpretujú v aktuálnom vizuálnom jazyku súčasnej doby a otvárajú nám tak priestor pre autentické vnímanie kresťanského posolstva.


Výstava: OČAMI (NE)VIDITEĽNÉ
Reflexia kresťanstva v súčasnom umení


Miesto: Dom umenia, Nám SNP 12, Bratislava, 1. poschodie
Trvanie: 4.12. 2010 – 9.1. 2011
Kurátorky: Alena Piatrová, Daniela Čarná
Otvorené denne od 10. do 18. h, vstup voľný
Počas vianočných sviatkov: zatvorené 23.12 -26.12.2010, 31.12.2010 – 2.1.2011 


Výstava je realizovaná s finančnou podporou MK SR.


Kontakt:
danielacarna@gmail.com
apiatrova@gmail.com
http://www.nocka.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Prerušený obraz

Zámerom výstavy Prerušený obraz je sústrediť umelecké diela inšpirované televíznou obrazovkou, prípadne televíznym obrazom – jeho sliepňaním, zrnením, „aurou“, jeho všadeprítomnosťou, náhražkovosťou, jeho schopnosťou kontaktu so svetom či jeho nivelizačnou mocou…
Výstava predstavuje staršie i súčasné „televízne“ diela od pätnástich autoriek a autorov, inštalované neraz v neočakávaných, „ahistorických“ súvislostiach.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

O slovenskej maľbe v novej knihe Geržovej

Slovenskú maľbu za posledných 60 rokov mapuje najnovšia kniha Jany Geržovej “Rozhovory o maľbe. Pohľad na slovenskú maľbu prostredníctvom orálnej histórie”. Slávnostne ju predstavia v piatok 22. októbra 2010 o 18:00 v Galérii Medium na Hviezdoslavovom námestí 18 v Bratislave. Krst sa uskutoční v rámci ukončenia česko-slovenského sympózia Maľba v kontextoch, kontexty maľby. Krstnými otcami knihy budú oponenti publikácie Juraj Mojžiš a Gábor Hushegyi a tiež básnik, esejista, textár a prekladateľ Ján Štrasser.

Kniha/objekt. Objekt/kniha

Zámer výstavy:
Zmapovanie a prezentácia fenoménu knihy v dejinách slovenského výtvarného umenia v druhej polovici 20. storočia. Výstava prezentuje podoby knihy v rôznorodých autorských pozíciách : kniha – objekt, kniha v inštaláciách, autorská a interpretovaná kniha, vo všeobecnosti knihu ako objekt záujmu vizuálnych umelcov.

Súčasné slovenské výtvarné umenie…

Súčasné slovenské výtvarné umenie je sférou s európsky porovnateľnou úrovňou. Spoločenské premeny po Nežnej revolúcii (1989) zasiahli aj túto oblasť. Aj zberateľstvo, kde mal predtým monopolné postavenie štát, ovplyvňujú dnes iné pravidlá. Viaceré podnikateľské a finančné subjekty investujú aj do výtvarného umenia: Prvá slovenská investičná skupina jednala podľa svojho mena. Ako prvá z podnikateľských spoločností založených po roku 1989 začala budovať umeleckú zbierku. Časť z nej predstavuje prítomná výstava.