Prerušený obraz

Obnova.sk Fotografia

Zámerom výstavy Prerušený obraz je sústrediť umelecké diela inšpirované televíznou obrazovkou, prípadne televíznym obrazom – jeho sliepňaním, zrnením, „aurou“, jeho všadeprítomnosťou, náhražkovosťou, jeho schopnosťou kontaktu so svetom či jeho nivelizačnou mocou…
Výstava predstavuje staršie i súčasné „televízne“ diela od pätnástich autoriek a autorov, inštalované neraz v neočakávaných, „ahistorických“ súvislostiach. Ide o súbor diel, ktoré vznikli v časovom horizonte od začiatku šesťdesiatych rokov (Stanislav Filko, Július Koller) až po najaktuálnejšiu súčasnosť (Lucia Nimcová, Marianna Mlynarčíková).

Obnova.sk Fotografia

Diela na výstave sú väčšinou vytvorené v dvojrozmerných médiách (maľba, fotografia, grafika, koláž, výnimočne asambláž a objekt). Výber sa nesústreďuje na televíziu ako na ready made – na „krabicu“, ktorá je sprostredkovateľom video-umenia. Teda žiadne „nové médiá“ či videoinštalácie, v súčasnom umení také populárne, skôr akási (plochšia i historicky sedimentovanejšia) „archeológia“ viac či menej kritickej vízie televízie ako vplyvného, ďalekosiahajúceho a zďaleka vysielajúceho média.

Prerušený obraz – klasická kurátorská výstava je pokusom o akúsi archeológiu video-umenia či mediálneho umenia na Slovensku. I vzhľadom k širokému časovému horizontu vzniku jednotlivých diel je výstava príležitosťou bližšie prebádať podmienky zrodu, prípadne miestne špecifiká (čiastočne ešte socialistického či za socializmu vznikajúceho) domáceho videoumenia, resp. proto-videoumenia. Bližšie spoznať doteraz zanedbávanú (fotografickú či maliarsku) „zárodočnú“ fázu i jeho televízne východisko.

– Miesto konania: Galéria Jána Koniarka – Kopplov kaštieľ, Zelený kríček 3, Trnava

– Vernisáž výstavy: vo štvrtok 15. 4. 2004 o 18:00 hod. v Galérii Jána Koniarka – Kopplov kaštieľ, Zelený kríček 3, Trnava

– Trvanie výstavy: 16. 4. 2004 – 23. 5. 2004

– Kurátorka: Petra Hanáková

– Vystavujúci autori: Alena Adámková, Erik Binder, Pavol Breier, Ľubomír Ďurček, Stanislav
Filko, Kveta Fulierová, Peter Janáčik, Michal Kern, Július Koller,
Marianna Mlynarčíková, Lucia Nimcová, Peter Rónai, Martin Sedlák,
Ľubo Stacho, Jana Želibská

– Organizátori: Galéria Jána Koniarka v Trnavea Mestská galéria v Rimavskej Sobote

Petra Hanáková

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

This is my place

Projekt „This is my place“ reflektuje aktuálne podoby výtvarného umenia najmladšej generácie slovenských autorov. Kurátor Pavel Urban zo Štátnej galérie v Banskej Bystrici ponúkol výstavné miesto (This is my place) jedenástim umelcom (Marko Blažo, Martin Derner, Jana Farmanová Š., Dorota Kenderová, Marek Kianička, Marianna Mlynárčiková, Rastislav Podoba, Maroš Rovňák, Nóra Ružičková, Dorota Sadovská, Veronika Šramatyová).

IN-FORMÁCIA. Zbierky bez hraníc IV

Galéria Jana Koniarka v Trnave v spolupráci s FRAC du Grand Est pripravila výstavu súčasného vizuálneho umenia s názvom IN-FORMÁCIA/IN-FORMATION vo všetkých výstavných priestoroch galérie (Synagóga – Centrum súčasného umenia, Kopplov kaštieľ, Stála expozícia sochárskej tvorby Jána Koniarka).

Jarmila Čihánková – Výber z tvorby

V priebehu takmer polstoročia činnosti sa Jarmila Čihánková (nar. 1925) zapísala do povedomia slovenskej verejnosti ako maliarka, kresliarka, grafička, autorka priestorových objektov a od polovice 60. rokov minulého storočia zasiahla významným spôsobom aj do textilnej tvorby: netkanej tapisérie (art protis a jej technologických odvodenín) a klasicky tkanej tapisérie. Do jej tvorivého profilu treba zahrnúť aj pedagogickú činnosť na ŠUP v Bratislave a Katedre scénografie VŠMU v Bratislave.

Socha/Objekt – Salón výtvarníkov Trnavského kraja

Galéria Jána Koniarka v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom v Trnave a Záhorskou galériou v Senici pozýva na vernisáž kolektívnej výstavy umelcov trnavského regiónu SOCHA/OBJEKT, ktorá sa bude konať vo výstavných priestoroch Synagógy – Centra súčasného umenia na Halenárskej ulici v Trnave v utorok 28. júna 2005 o 17.00 hod.

Reflexia kresťanstva v súčasnom umení

Výstava OČAMI (NE)VIDITEĽNÉ/ Reflexia kresťanstva v súčasnom umení vznikla ako jedno z hlavných podujatí Roka kresťanskej kultúry 2010 pod záštitou Inštitútu kresťanskej kultúry Filozofickej fakulty TU v Trnave. Predstavuje diela takmer 60 autorov a autoriek rôznych generácií a výtvarných názorov, ktoré vznikli od 70. rokov 20. storočia po súčasnosť. Na prítomnej výstave ich spája reflexia kresťanstva – témy, ktorej sa viacerí autori systematicky a dlhodobo venujú (napr. Julián Filo, Ján Mathé, Peter Bartoš, Rudolf Sikora, Ladislav Čarný, Veronika Ronaiová, Klára Bočkayová, Darina Gladišová, Jozef Sedlák, Lubo Stacho, Bohuš Kubínsky, Dorota Sadovská, Matúš Lányi, Michal Zdravecký a iní). U ďalších autorov je táto téma skôr skryto prítomná (Dezider Tóth, Otis Laubert, Robert Bielik, Palo Macho, Stano Masár, Martin Sedlák), alebo k nej prispeli solitérnymi dielami (napr. Miloš Urbásek, Michal Kern, Daniel Fischer, Vladimír Kordoš, Igor Kalný, Jozef Jankovič).