Múzeum školstva a pedagogiky oslavuje 40. výročie založenia

Štyridsiate výročie od svojho založenia si v týchto dňoch pripomína Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave. Pri tejto príležitosti predstavilo dve nové publikácie o školských nástenných tabuliach a školských medailách. Pracovníci múzea vo forme katalógu predstavujú časť zbierkového fondu. Eva Zacharová spracovala niekoľko desiatok nástenných tabúľ pre rozličné vyučovacie predmety a Vladimír Michalička sa zameral na medaily stredných a vysokých škôl ako jednu z menej známych oblastí dejín školstva.

K okrúhlemu výročiu pripravilo múzeum školstva aj prvú putovnú výstavu vo svojej histórii. Pilotnú expozíciu dejín školstva a pedagogiky pod názvom Cesta dejinami školstva si už mohli prezrieť návštevníci Východoslovenského múzea v Košiciach, Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. V súčasnosti je expozícia vystavená v Trenčianskom múzeu v Trenčíne. V roku 2011 sa dostane ešte do Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene (od 17. januára do 6. mája) a Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote (od 11. mája do 28. septembra).


Myšlienku založenia Slovenského pedagogického múzea propagoval v roku 1925 neskorší minister školstva Slovenskej republiky Jozef Sivák (1886 – 1959) a učiteľ Peter Straka (1904 – 1980) sa zaslúžil o vznik prvého takéhoto zariadenia – Pedagogického a vlastivedného múzea v Malackách v roku 1928. Inštitúcia dokumentuje vývoj školstva a pedagogiky na našom území. V rámci tohto poslania sústredilo múzeum vo svojich fondoch takmer 40 000 zbierkových predmetov zo 16. až 20. storočia. Ide prevažne o zariadenie škôl (inventár tried, kabinetov), učebné pomôcky, učebnice, knihy so školskou a pedagogickou tematikou, listinný materiál (vysvedčenia, indexy, triedne knihy, školské zošity) či fotografie, filmový a iný obrazový materiál.


Prvá časť expozície zachytáva vývoj školstva na území Slovenska od Veľkej Moravy do roku 1989. Druhá časť sa začína autentickou triedou ľudovej školy z obdobia rokov 1918 – 1938, zariadenou originálnym nábytkom zo slovenských škôl. Na triedu nadväzujú rekonštrukcie ďalších charakteristických školských priestorov. Je tu pionierska klubovňa zo 60. – 70. rokov 20. storočia, školský kabinet s prírodopisnými, chemickými, fyzikálnymi a zemepisnými pomôckami a nakoniec rekonštrukcia pracovne vysokoškolského profesora, ktorú tvorí originálne zariadenie i predmety každodennej potreby z pozostalosti profesora Jozefa Schuberta, dlhoročného dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave, významného historika dejín pedagogiky a organizátora vysokoškolského života na Slovensku. V celej expozícii sú využité výlučne zbierkové predmety z fondu Múzea školstva a pedagogiky, získané v posledných dvoch desaťročiach. Textová časť výstavy je preložená do braillovho písma a výstavné priestory múzea sú prístupné aj pre telesne postihnutých návštevníkov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vvýstava šlabikárov

V roku 100. výročia svojho založenie Šarišského múzeum pripravilo pre svojich návštevníkov množstvo kultúrnych akcií a výstav. Jednou z nich je výstava šlabikárov od 20. storočia po súčasnosť zo súkromnej zbierky Bardejovčana Štefana Peteju, ktorá bude otvorená 26.8.2003 v priestoroch Prírodovednej expozície (prednášková miestnosť) na Rhodyho ulici v Bardejove.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2005

Po pätnásty raz udelila redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky prestížne ceny za najvýznamnejšie diela a činy z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. Ceny budú laureátom odovzdané osobne pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2006 v Slovenskej republike 13. septembra v Skalici.

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene oslávi 60 rokov

BRATISLAVA 7. júna (SITA) – Šesťdesiat rokov od otvorenia prvej expozície Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene pripomenie verejnosti od stredy výstava Zvolenskí zberatelia vystavujú. Ako agentúru SITA informovala Mária Šorecová z Lesníckeho a drevárskeho múzea, výstavu slávnostne otvoria v stredu o 16:00 a až do 18. júla ponúknu svojim návštevníkom zbierky rôznych predmetov. V sídle múzea na Námestí SNP 31 vo Zvolene predstaví výber z viac ako 50 kolekcií 34 zvolenských zberateľov. Chýbať nebudú známky, nálepky zo zápaliek, pohľadnice, no ani medaily, odznaky, telefónne karty, kalendáre, papierové vreckovky, etikety či obaly z potravín. Medzi zaujímavosťami by mali byť aj miniatúrne knihy, kuchárky, náprstky, či pivné suveníry. Výstava bude otvorená denne od utorka do piatka a v nedeľu od 9:00 do 17:00.

Ča starého v múzeu?

Slovenské lesnícke a drevárske múzejníctvo má za sebou zložitú a strastiplnú cestu. Prvá etapa tejto cesty začína ustanovením Lesníckeho múzea pri Zemedelskom múzeu v Bratislave v roku 1927.