MKSR vyhlasuje sú?až o Európske hlavné mesto kultúry 2013

BRATISLAVA – Ministerstvo kultúry SR (MK) SR dnes vyhlásilo výzvu na predkladanie prihlášok slovenských miest do sú?aže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Ilustracia

Ví?az sa tak v roku 2013 stane spolu s jedným francúzskym mestom európskym mestom kultúry. MK preto pripravilo na piatok 2. februára informa?ný de?, po?as ktorého sa záujemcovia o titul dozvedia podrobnosti o sú?aži.


Kandidujúce mestá musia predloži? svoj profil v 20 exemplároch v slovenskom a v anglickom jazyku do 16. novembra doporu?enou zásielkou na adresu Ministerstvo kultúry SR, sekcia medzinárodnej spolupráce, Nám. SNP ?. 33, 813 31 Bratislava. Rozhodujúcim bude dátum poštovej pe?iatky na obálke alebo potvrdenie o príjme zásielky na podate?ni ministerstva kultúry. Kandidátske profily prijaté po stanovenom termíne nebudú zaradené do sú?aže.


Výber Európskeho hlavného mesta kultúry sa uskuto?ní v dvoch kolách. Z kandidujúcich miest vyberie komisia zložená zo šiestich slovenských a siedmich európskych expertov postupujúce mestá. Tie, ktoré sa dostanú do užšieho výberu budú písomne vyzvané, aby predstavili svoj doplnený kandidátsky profil v termíne, ktorý im bude vopred oznámený. Po vyhodnotení výberovej komisie navrhne Slovenská republika jedno mesto na titul Európskeho hlavného mesta kultúry a oficiálne oznámi túto nomináciu európskym inštitúciám najneskôr do 31. decembra 2008.


Hodnoti? sa bude európsky rozmer navrhovaných projektov, podpora udržate?ného rozvoja mesta ako aj jeho pozdvihnutie na medzinárodnú úrove? ?i podpora rozvoja turistického ruchu. Projekt ví?azného mesta získa podporu zo štátneho rozpo?tu aj z prostriedkov Európskej únie. Musí však ráta? aj s vlastnými zdrojmi a sponzormi. Ministerstvo kultúry navrhuje vy?leni? z verejných zdrojov 25 až 40 miliónov eur na opera?né náklady a 120 miliónov na náklady na infraštruktúru na roky 2009-2013.


Myšlienka podujatia Európske hlavné mesto kultúry vznikla v roku 1985. Ide o najrozsiahlejšie a najpopulárnejšie kultúrne podujatia organizované na úrovni Európskej únie. Od roku 2009 budú volené dve mestá – jedno z pôvodných krajín únie a jedno z nového ?lenského štátu.
Záujemcovia nájdu viac informácii na stránke www.culture.gov.sk

Zoznam miest od roku 1985: (zdroj: COE)


1985: Athens
1986:
Florence
1987:
Amsterdam
1988:
Berlin
1989:
Paris
1990:
Glasgow
1991:
Dublin
1992:
Madrid
1993:
Antwerp
1994
: Lisbon
1995:
Luxembourg
1996:
Copenhagen
1997:
Thessaloniki
1998:
Stockholm
1999
: Weimar
2000:
Avignon, Bergen, Bologna, Brussels, Helsinki, Krakow, Reykjavik, Prague and Santiago de Compostela
2001:
Porto and Rotterdam
2002:
Bruges and Salamanca
2003:
Graz
2004:
Lille and Genoa
2005:
Cork
2006:
Patras
2007:
Luxembourg
2008:
Liverpool
2009:
Vilnius (Lithuania), Linz (Austria)
2010: Essen (Germany), Pécs (Hungary), Istanbul (Turkey)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rezort kultúry už nedáva granty, ale dotácie

Ministerstvo kultúry SR už neposkytuje granty, ale dotácie. Dôvodom je zmena zákona. Ministerstvo to pripomína v súvislosti s tým, že na svojej webstránke http://www.culture.gov.sk zverejnilo výzvy na predkladanie projektov žiadajúcich o podporu. Záujemcovia ich tu nájdu pod titulkom Dotácie 2011. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva kultúry Eva Chudinová, na tento rok vyčlenili 16 891 200 eur na podporu projektov v deviatich základných programoch.