Ministerstvo hľadá riaditeľa Slovenského centra dizajnu

Obnova.sk Foto

Mnisterstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo výberové konanie na miesto riaditeľa Slovenského centra dizajnu (SCD). Ako informovala šéfka rezortu Natália Milanová (OĽaNO), prihlášky môžu záujemcovia posielať do 30. marca. Dodala, že výberové konanie bude podľa novej smernice, ktorá podľa nej garantuje férový, otvorený a transparentný postup. Milanová verí, že nový riaditeľ zaistí efektívne riadenie a nadviaže na rozbehnuté projekty a prácu predchádzajúceho vedenia. Dočasne poverený vedením SCD je do 30. júna Maroš Schmidt.

Milanová pripomenula, že tento rok SCD oslavuje 30. výročie od svojho založenia. „Za toto obdobie sa mu podarilo pripraviť množstvo dôležitých výstav, výskumov alebo iných projektov v oblasti dizajnu, úžitkového umenia a architektúry doma i v zahraničí,“ priblížila. Dodala, že SCD k popularizácii oblasti dizajnu prispieva odovzdávaním Národnej ceny za dizajn, ktorá oceňuje kvalitnú prácu slovenských dizajnérov.

Záujemcovia spolu so žiadosťou odovzdajú návrh projektu riadenia a rozvoja SCD. Ako vysvetlilo MK SR na svojom webe, ich návrh by sa mal zamerať na organizáciu ako na odborné pracovisko v oblasti dizajnu s celoslovenskou pôsobnosťou. Dopĺňa, že SCD má prezentovať dizajn vytvorený na Slovensku a zároveň reagovať na aktuálne dianie v oblasti dizajnu v medzinárodnom kontexte.

„Úlohou organizácie je taktiež nadväzovať spoluprácu s partnermi z umeleckej, verejnej, akademickej, nezávislej, ale aj súkromnej obce. Ďalej sa SCD bude vo svojej činnosti sústreďovať aj na popularizáciu odboru dizajn, a to predovšetkým zvyšovaním renomé Národnej ceny za dizajn a ostatných edičných, výstavných a výskumných výstupov,“ objasnil rezort.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Odpovede