Predošlé vlády voči národným kultúrnym pamiatkam vytvorili spoločenský dlh 5,5 miliardy eur

Predošlé vlády voči národným kultúrnym pamiatkam vytvorili spoločenský dlh 5,5 miliardy eur. V rozhovore pre portál Webnoviny.sk to povedala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). Podľa nej sa nedá z roka na rok zabezpečiť, aby všetky pamiatky, ktorým starostlivosť prináleží, vyzerali tak ako v okolitých krajinách. Dodala, že diskutujú s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR aj o novom programovom období. Verí, že tak, ako je dohoda nastavená, pomôže zachrániť aj štátne kultúrne pamiatky. Vysvetlila, že tie totiž nikdy nemohli byť dotované z dotačného programu ministerstva. Zároveň existovalo málo mechanizmov, aby tak veľké čiastky, ktoré tieto pamiatky pojmú, dokázali zaistiť zo štátnych rozpočtov.

„Chcem sa dožiť tej chvíle, najlepšie do roku 2024, že keď budem prechádzať Slovenskom nebudem evidovať žiadnu pamiatku v dezolátnom stave. Musíme si však povedať, že aj samotný proces obnovy pamiatok a metodika je niečo, čo tu nebolo pripravené roky,“ konštatovala. Je podľa nej nutné zreformovať pamiatkový úrad či pripraviť nový zákon o pamiatkovom fonde, ktorý majú v legislatívnom pláne. Podotkla, že to zahŕňa veľa aktivít, prostredníctvom ktorých chcú zaistiť, aby kultúrne pamiatky na Slovensku nechátrali, pretože sú súčasť slovenského kultúrneho dedičstva.

Na ministerstve chcú urobiť aj vlastný audit pamiatok. Ministerka uviedla, že aj keď evidujú počet pamiatok na Slovensku, tento zoznam je potrebné aktualizovať o stav, v akom sa nachádzajú. Dodala, že nehnuteľných pamiatok je na Slovensku zhruba 16-tisíc. Zhodnotila, že bývalé vedenie nedokázalo zorganizovať Pamiatkový informačný systém. Ten by mal slúžiť na to, aby si bežný užívateľ vedel presne pozrieť, aký je stav pamiatok, kde, v ktorom regióne sú. Súčasný systémy však podľa nej nie je vhodný do 21. storočia.

Milanová poukázala na to, že v programovom vyhlásení vlády deklarovali navýšenie sumy v podpornom programe Obnovme si svoj dom. Pri tomto dotačnom programe za ideálny scenár považuje, aby vedeli mať pre začiatok 20 miliónov eur, a potom každý rok navýšenie podľa vopred dohodnutého koeficientu. Ministerstvo kultúry tento rok vyčlenilo peniaze aj na program na obnovu hradov s nezamestnanými. Od roku 2011, odkedy program funguje, pridelená suma oscilovala v začiatku okolo milióna eur. Šéfka rezortu si predstavuje, že do budúcna by mohlo na neho ísť dva až tri milióny eur ročne.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Odpovede