2021 – Rok slovenského dizajnu!

Rok 2021 bol na podnet Slovenského centra dizajnu (SCD) vyhlásený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za Rok slovenského dizajnu (RSKD). Počas celého roka bude Slovenské centrum dizajnu realizovať rôznorodé výstavné, prednáškové, prezentačné aktivity, a tiež online podujatia. Cieľom Roku slovenského dizajnu je predstaviť slovenský dizajn ako hodnotnú a atraktívnu súčasť našej kultúry a identity domácemu aj zahraničnému publiku.

„Rok 2021 je rokom dizajnu. Súčasný dizajn vnímam ako oblasť, ktorá zasahuje širokú sféru tvorby artefaktov a zároveň sa nachádza všade okolo nás. Sú to rôzne úžitkové a dekoratívne predmety, architektonické systémy, výrobky, ktoré v sebe zahŕňajú tradície remeselných techník, ale aj produkty pracujúce so súčasnými technológiami a materiálmi. Zároveň ma teší, že práve počas roku dizajnu oslavuje SCD 30. výročie od svojho založenia. Za toto obdobie sa mu podarilo pripraviť množstvo dôležitých výstav, výskumov alebo iných projektov v oblasti dizajnu, úžitkového umenia a architektúry doma i v zahraničí. Ako dôležitú vnímam napríklad Národnú cenu za dizajn, prostredníctvom ktorej oceňuje kvalitnú prácu slovenských dizajnérov a dizajnérok, čím pravidelne prispieva k popularizácii oblasti dizajnu“, uviedla ministerka kultúry Slovenskej republiky, Natália Milanová.

„Pre nás v Slovenskom centre dizajnu je každý rok rokom slovenského dizajnu. Rok 2021 však vnímame ako príležitosť pre lepšie a adresnejšie prepojenie jednotlivých inštitúcií a aktérov pôsobiacich v oblasti dizajnu, zároveň chceme využiť potenciál tejto spolupráce pre realizáciu dôležitých domácich a zahraničných projektov. Naďalej budeme klásť dôraz na prezentáciu slovenského dizajnu v medzinárodnom kontexte a z toho vyplývajúcu spoluprácu na úrovní inštitúcií, výrobcov, štúdií a dizajnérov. Chceme, aby široká verejnosť pochopila význam dizajnu ako dôležitej súčasti kultúrnej výbavy Slovenska. Našou základnou ambíciou je, aby bolo slovenský dizajn čo najviac vidieť a počuť, a to aj po roku 2021. Rád by som sa taktiež poďakoval dizajnérke a prorektorke VŠVU, Sylvii Jokelovej, ktorá je autorkou základnej idei tohto projektu“, uviedol riaditeľ Maroš Schmidt.

Myšlienka RSKD

Rok slovenského dizajnu má svoje základy aj v tohtoročných okrúhlych výročiach. Medziiným sú to 30. výročie založenia Slovenského centra dizajnu v Bratislave, 90 rokov od kolaudácie prvej budovy Školy umeleckých remesiel na Vazovovej ulici v Bratislave a tiež okrúhle výročia osobností, ktoré významne ovplyvňovali a usmerňovali vývoj slovenského dizajnu na Slovensku (Ján Čalovka, Igor Didov a iní).

Autorom loga RSKD je Matej Vojtuš

SCD vyhlásilo koncom minulého roka neanonymnú súťaž na logo RSKD. Do súťaže bolo prihlásených 29 návrhov od 24 autorov a autorských kolektívov. Autorom víťazného loga, ktoré bude používané nielen na označenie podujatí SCD, ale aj spolupracujúcich subjektov, je grafický dizajnér Matej Vojtuš. Víťazný koncept reflektuje výnimočnosť už spomínaných okrúhlych výročí slovenského dizajnu. Zároveň pracuje s myšlienkou roku ako uzavretého cyklu  –  kruhu. Tento princíp sa neobmedzuje len na podobu základného loga, ale dokáže ďalej pracovať aj s celou vizuálnou identitou RSKD.

 

Plánované aktivity RSKD

Edičné a publikačné aktivity

SCD plánuje počas Roku slovenského dizajnu vydať publikáciu Škola umeleckých remesiel v Bratislave (1928 – 1939) venovanú prvej verejnej výtvarnej škole na Slovensku, ktorá stála pri zrode slovenského dizajnu ako samostatnej disciplíny, a publikáciu venovanú Jánovi Čalovkovi, významnému slovenskému dizajnérovi druhej polovice 20. storočia. K 30. výročiu SCD pripravuje redakcia časopisu Designum špeciálne číslo, ktoré sa okrem samotného výročia bude venovať aj reflexii v rôznych sférach dizajnu za posledných 10 rokov.

Dokumenty o slovenskom dizajne

SCD pripravuje sériu audiovizuálnych dokumentov o slovenskom dizajne, ktoré verejnosti predstavia prácu kurátorov Slovenského múzea dizajnu. V spolupráci s RTVS taktiež sériu 12 profesionálnych filmov o osobnostiach slovenského dizajnu – žijúcich dizajnéroch a iných významných osobnostiach pôsobiacich v oblasti dizajnu. Do konca roka plánuje SCD dokončiť aj videomateriál z prác na funkčnom prototype Tatry 603 X Coupé v mierke 1:1, na ktorom pracuje od roku 2017.

Vzdelávacie, prezentačné a popularizačné aktivity

Na jeseň SCD pripravuje medzinárodnú online konferenciu, ktorá bude reflektovať výzvy a otázky, pred ktorými stojí súčasný dizajn.

Galérii dizajnu Satelit sú naplánované nasledovné domáce výstavy

. 8-bitov

Výstava zameraná na prezentáciu multimédií a interaktívnych diel vytvorených na Slovensku v období 8-bitových počítačov ako dominantnej PC platformy, ktoré sú dôležitou súčasťou slovenskej digitálnej kultúry 80. a 90. rokov minulého storočia. Predstavuje totiž počiatky mainstreamovej ale aj okrajov multimediálnej a umeleckej digitálnej tvorby.

. 2 x Polonský

Slovenské múzeum dizajnu uvedie prierezovú výstavu bratov Polonských. Návštevníci budú mať možnosť vidieť prierez ich keramikárskou tvorbou od 70-tych rokov až po súčasnosť.

. Ateliér sklo VŠVU 2010 – 2020

Cieľom výstavy bude zmapovať vývoj ateliéru za posledných 10 rokov, keď prevzal jeho vedenie Patrik Illo.

. Textil náš každodenný, Viera Líčeníková-Škrabalová & Michaela Bednárová

Výstavný projekt predstaví dve osobnosti aktívne v oblasti textilného dizajnu. Výstava ponúkne práce, ktoré sú novým prírastkom Slovenského múzea dizajnu.

Počas celého roka v rámci aktuálnych možností budeme aj naďalej rozvíjať svoje popularizačné vzdelávacie aktivity nielen pre odbornú, ale aj širokú verejnosť formou sprievodných programov, workshopov a diskusií (Klub dizajnu, Diskurz dizajnu, Workshopy s dizajnérmi, Deti vo forme). V spolupráci s partnerom Slovak Fashion Council prinesieme do „Satelitu“ už po piatykrát aj Letnú akadémiu módy pre deti, ktorá je vzdelávaco-rozvojovou aktivitou vo forme denného tábora.

Zahraničné výstavy

Prezentáciu slovenského dizajnu v zahraničí sme pripravili s ohľadom na pandemickú situáciu vo svete tak, aby bola realizovateľná a zároveň vysoko profesionálne zvládnutá napriek všetkým obmedzeniam. Okrem nášho zriaďovateľa, Ministerstva kultúry slovenskej republiky je našim partnerom Ministerstvo zahraničných vecí spolu Slovenskými inštitútmi v jednotlivých krajinách, ktoré na svojich sociálnych sieťach propagujú slovenský dizajn formou „Diela mesiaca“. Slovenský dizajn bude prezentovaný v týchto mestách:

.Marseille (Francúzsko), 

výstava špecifického výberu slovenského výtvarného umenia a dizajnu od 21 autorov v priestoroch Le Corbusier Housing Unit v Marseille a samostatná výstava Márie Švarbovej v rámci podujatia s názvom Krehký betón v priestoroch Unité d’Habitation.

.Miláno (Taliansko),

prezentácia krátkeho filmu o 100 rokoch slovenského dizajnu, počas 7 dní na LED obrazovkách. V prípade priaznivej situácie je na jeseň plánovaný aj výstavný projekt – Best of Slovak Design, alebo exteriérová panelová výstava výberu 30. top dizajnov zo Slovenska.

.Frankfurt (Nemecko),

online talk na sociálnej sieti Instagram v Museum Angewandte Kunst vo Frankfurte na tému Nová Bratislava X Nový Frankfurt.

.Haag (Holandsko),

prezentácia krátkeho filmu o 100 rokoch slovenského dizajnu a exteriérová panelová výstava výberu 30. top dizajnov zo Slovenska.

.Tel Aviv (Izrael),

výstava komunikačného dizajnu NCD 2020 – najlepší komunikačný dizajn zo Slovenska za posledné dva roky. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie bude na vonkajších obrazovkách v Tel Avive prebiehať prezentácia slovenského dizajnu, rovnako ako v Miláne a Haagu.

.Moskva (Ruská federácia),

prezentácia krátkeho filmu o 100 rokoch slovenského dizajnu a exteriérová panelová výstava výberu 30. top dizajnov zo Slovenska.

Koniec roka bude tradične patriť etablovanému projektu – Národná cena za dizajn, ktorý sa uskutoční už po osemnástykrát a jeho témou bude produktový dizajn.

SCD pripravuje k jednotlivým projektom samostatné komunikačné kampane v spolupráci s autorom loga RSKD tak, aby podnietili u širokej verejnosti záujem o dizajn ako všeobecný fenomén.

V najbližšom období bude realizovaná samostatná tlačová konferencia, na ktorej budeme prostredníctvom zástupcov médií a účasti MKSR informovať o jednotlivých aktivitách RSKD širokú verejnosť.

Kontakt pre médiá:

Zuzana Böhmerová, zuzana.bohmerova@scd.sk, +421 918 110 248

SCD je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

SCD vzniklo v roku 1991 ako inštitúcia, ktorej cieľom bolo zhromažďovať informácie o slovenskom dizajne, podporovať jeho rozvoj a prezentovať prácu slovenských dizajnérov. Počas tridsaťročnej histórie inštitúcia neustále rozširovala spektrum svojich aktivít, zrealizovala a participovala na vyše 200 domácich a takmer 50 zahraničných výstavách, vydala 11 publikácií, 123 čísel časopisu Designum, zrealizovala 17 ročníkov Národnej ceny za dizajn a množstvo iných jedinečných podujatí.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede