Minister kultúry si pozrel ako nezamestnaní obnovujú Jasenovský hrad

Obrázok k článku

Projekt obnovy hradov s podporou nezamestnaných dnes v teréne skontroloval minister kultúry Marek Maďarič. Šéf rezortu kultúry sa zoznámil s postupom rekonštrukčných prác pri stabilizácii ruín Jasenovského hradu. Na obnovu zrúcaniny týčiacej sa na zalesnenom chrbte Humenských vrchov patriacich pod Vihorlatské vrchy sa pozrel spolu so zástupcami obce Jasenov, Krajského pamiatkového úradu Prešov a Vihorlatského múzea. Ako ďalej na webstránke Ministerstva kultúry (MK) SR informoval referát styku s médiami MK SR, rekonštrukcia sa financuje v rámci projektu obnovy hradov s pomocou nezamestnaných, na ktorom spolu s Ministerstvom kultúry SR participuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Od začiatku celoslovenského projektu v roku 2011 išlo na obnovu chátrajúcich ruín hradov z dotačného programu ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom (podprogram 1.4 – Obnova historický parkov a architektonických areálov) spolu takmer 4,3 milióna eur. Peniaze mohli úspešní žiadatelia použiť medzi iným na dokumentáciu, reštaurátorské práce, obnovu konštrukcií a potrebný stavebný materiál a techniku, ale aj na honorár pre koordinátora pamiatkovej obnovy, ktorým na každom hrade musí byť povinne aspoň jeden.

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyčlenilo doteraz na projekt z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu doteraz takmer 10,7 milióna eur. Peniaze išli na mzdy, odvody a ďalšie výdavkov spojené s nezamestnanými. V minulom roku sa do projektu zapojilo 601 ľudí bez práce a tento rok by ich počet mal byť podobný. Od začiatku projektu v roku 2011 sa na ňom podieľalo už viac ako 3 000 ľudí bez práce. „Posledné štyri roky sa počet rekonštruovaných objektov v rámci projektu pohybuje ročne okolo štyridsiatky. Okrem Jasenova sa pracuje napríklad na hradoch v Lietave, Uhrovci, Revišti, Brekove, Kapušanoch, Zborove, Vinnom, Šariši a ďalších,“ dodalo v tlačovej správe MK SR.

 

Hrad Jasenov okolo roku 1938

Obrázok k článku

Ideálna rekonštrukcia hradu Jasenov zo začiatku 17. storočia podľa Petra Guteka, kresba autor

Obrázok k článku

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.