Meštiansky dom na Nedbalovej asanovali bez povolenia

Stavebník nemal búracie povolenie na celý objekt meštianskeho domu na Nedbalovej ulici v Bratislave, preto sa voči nemu začne priestupkové konanie pre správny delikt, uviedla pre agentúru SITA staromestská hovorkyňa Alena Kopřivová. Ako ďalej vysvetlila, podľa platného stavebného povolenia vydaného stavebným úradom spoločnosti PLH, s.r.o., v apríli minulého roka mala plánovanej rekonštrukcii a nadstavaniu tohto štvorkrídlového meštianskeho domu predchádzať sanácia vlhkosti a statické zabezpečenie celého objektu. “V novembri minulého roku požiadal stavebník o zmenu dokončenej stavby. O žiadosti však stavebný úrad začne konať až v najbližších dňoch,” konštatovala Kopřivová. Podľa nej je však tiež predčasné hovoriť o výške pokuty, vyplynie to až zo správneho konania, na ktorom stavebník bude musieť zdôvodniť, prečo konal v rozpore so stavebným povolením.

Projektant stavby Alexander Németh pre agentúru SITA povedal, že asanácia bola principiálne povolená už vlani, s výnimkou jedného múru. Havarijné múry teda začali podľa neho búrať už v auguste minulého roka a hoci plánovali pôvodný jeden múr zachovať, počas prác sa ukázalo, že to nepôjde podľa pôvodných predstáv, a preto bola asanácia múru nutná. “Čelný múr sme chceli zachovať, bol však narušený hnilobou, nebol dobre založený, bol podkopaný káblami a prvé jesenné búrky ho zložili,” zdôvodnil Németh. Ako ďalej uviedol, ostala len pivnica, ktorá je tam i v súčasnosti. Tehlové murivá, fasádu a rímsu vybudujú podľa neho nanovo a budú rovnaké. Németh dodal, že spoločnosť PLH, s.r.o. predala meštiansky dom spoločnosti Retail Slovakia s.r.o., ktorá tu plánuje postaviť dom s občianskou vybavenosťou. “Zmení sa akurát výška budovy o jedno podlažie, všetky ostatné prvky budú zachované,” konštatoval.

V pôvodnom aprílovom povolení získal investor podľa Kopřivovej povolenie na zmenu dokončenej stavby meštianskeho domu na Nedbalovej ulici – na rekonštrukciu a nadstavbu s tým, že “nadstavovaný a stavebne upravený bude jestvujúci bytový dom štvorkrídlovej dispozície, ktorý má v súčasnosti podzemné podlažie pod časťou stavby, dve nadzemné podlažia a nevyužívanú povalu v sedlovej streche”. Stavebným úpravám mala podľa nej predchádzať sanácia vlhkosti a statické zabezpečenie objektu. Po stavebnej úprave mal mať objekt pod časťou pôdorysu podzemné podlažie a sedem výškových úrovní. Uličné krídlo malo mať tri nadzemné podlažia a podkrovie s dvoma výškovými úrovňami, južné krídlo šesť nadzemných podlaží a severné krídlo sedem nadzemných podlaží. Západné krídlo chcel stavebník odstrániť, čím by sa existujúci dvor rozšíril a vzniknuté átrium by bolo v úrovni šiesteho nadzemného podlažia prestrešené presklenou konštrukciou.

V novembrovej žiadosti žiadal stavebník o zmenu stavby pred dokončením. Ako Kopřivová doplnila, dalo by sa to zhrnúť do troch bodov. V prvom prípade išlo o fasádu z ulice, ktorá sa zo statických dôvodov asanovala a je potrebné ju nanovo vymurovať. Stavebník tiež žiadal zväčšiť rozsah podpivničenia a statického podchytenia základovej špáry, pričom na prednej fasáde sú statické poruchy. Na prvom podzemnom podlaží a v prvom až štvrtom nadzemnom podlaží plánovala spoločnosť drobné dispozičné zmeny.

Agentúre SITA sa stanovisko spoločnosti Retail Slovakia s.r.o. nepodarilo získať.

BRATISLAVA 8. februára (SITA)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rekonštrukciu hotela Tatra stavebný úrad zastavil

NITRA – Rekonštrukcia slávneho hotela Tatra v pamiatkovej zóne Nitry nepokračuje. Stavebný úrad rozhodol, aby práce okamžite zastavili.
Nadstavba hotela nie je podľa úradu v súlade s vydaným stavebným povolením. Firma, ktorá hotel rekonštruuje, podľa úradu výrazne zmenila geometriu krovu a tým aj výraz budovy.