Mariánsky stĺp bude opäť v plnom lesku

BRATISLAVA 14. mája 2001 (SITA) – Mariánsky stĺp na bratislavskom Františkánskom námestí je už mesiac zakrytý lešením. Reštaurátorsky ošetriť túto vzácnu kultúrnu pamiatku na vlastné náklady v rámci programu zachovania historických pamiatok sa rozhodla nadnárodná spoločnosť Unilever. Nad reštaurátorskými prácami, ktorými bol poverený akademický sochár Miroslav Polgár, má odborný dohľad Pamiatkový ústav v Bratislave. Celoštátne sa od roku 1989 zvýšil podiel zrekonštruovaných objektov z 30 na 32 percent. Napriek tomu sa podľa riaditeľa bratislavského regionálneho strediska Pamiatkového ústavu počet slovenských kultúrnych pamiatok, ktoré potrebujú celkovú reštauráciu, z roka na rok zvyšuje. “V dezolátnom stave je viac než päť percent kultúrnych pamiatok, preto si ceníme akúkoľvek pomoc,” povedal.
Mariánsky stĺp so sochou Panny Márie na Františkánskom námestí bol odhalený 23. mája 1675. Stojí blízko miesta, kde v roku 1671 popravili protestantského kazateľa Mikuláša Drábika z Moravy za to, že sa opovážil vydať prorocký spis, v ktorom predpovedal zánik panovníckeho rodu Habsburgovcov. Stĺp sa mal stať symbolom pripomínajúcim okoloidúcim víťazstvo cisárových verných a katolicizmu nad uhorskými rebelmi a protestantmi. Bratislavský Mariánsky stĺp je darom cisára a kráľa Leopolda I. Panne Márii.

(SITA, an;fa), 0164

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.