Dokončili reštauráciu mariánskeho stĺpa

Bratislava – 27.6.2001 (Jana Kelemenová) Včera bolo úspešne ukončené reštaurátorské ošetrenie mariánskeho stĺpa na Františkánskom námestí v Bratislave. Stalo sa tak takmer na deň presne po 260 rokoch korunovácie Márie Terézie za uhorského kráľa. Stĺp bol postavený v roku 1675 symbolicky pred niekdajším protestantským kostolom…Reštaurovanie historickej pamiatky bolo organizované pod záštitou značky Cif nadnárodnou spoločnosťou Unilever v rámci programu zachovania historických pamiatok pre ďalšie generácie. Reštaurátorské práce uskutočnil akademický sochár Miroslav Polgár pod odborným dohľadom Pamiatkového ústavu v Bratislave. Pri príležitosti dokončenia obnovy mariánskeho stĺpa pripravil Cif v piatok 29. júna popoludní na Františkánskom námestí pre Bratislavčanov zábavné podujatie „Deň čistých emócií“.
K obnovenému mariánskemu stĺpu sa viaže významná historická udalosť. Dňa 25. júna 1741 po korunovácii v Dóme svätého Martina nová uhorská panovníčka Mária Terézia rovnako ako jej predkovia prešla pešo ulicami mesta po takzvanej korunovačnej ceste. Pred mestskou radnicou ju pozdravilo predstavenstvo mesta. Panovníčka sa poďakovala a prešla pár krokov pred stĺp Panny Márie pri kostole jezuitov. Tam požiadala Pannu Máriu ako svoju osobnú patrónku a ako patrónku uhorského kráľovstva o pomoc vo svojej panovníckej funkcii. Po krátkej modlitbe sa odobrala do kostola Panny Márie pri kláštore františkánov.
Mariánsky stĺp je z architektonického hľadiska blízky mariánskym stĺpom, ktoré sa od začiatku 2. tretiny 17. storočia stavali najmä na územiach so silným protireformačným hnutím. Stĺp je typickým prejavom mariánskeho kultu. Ideovým vodcom protireformácie bola habsburská dynastia, a preto tento typ plastiky nachádza široké uplatnenie najmä v rakúskej monarchii. Po prvom stĺpe v Mníchove nasledujú ďalšie vo Viedni a v Prahe. V roku 1675 je mariánsky stĺp postavený aj v centre Bratislavy, symbolicky pred niekdajším protestantským kostolom. Mariánsky stĺp v Bratislave je predstaviteľom špecifického druhu barokovej plastiky, ktorý nachádza uplatnenie najmä v strednej Európe. Hodnota mariánskeho stĺpa v Bratislave spočíva v slohovej kvalite vrcholného baroka. Dôvodom rekonštrukcie bol aj samotný vek pamiatky. Posledné reštaurovanie bolo realizované v roku 1983. Nepriaznivá kvalita ovzdušia v centre Bratislavy, vysoká prašnosť a iné nepriaznivé faktory, z ktorých hodno spomenúť ešte agresívny vplyv holubích letiek, podmienili súčasný stav vrcholovej sochy a jednotlivých častí architektonického komplexu.
„Hoci je značka Cif globálnym fenoménom, aktívne sa podieľame na zlepšovaní kvality života ľudí v jednotlivých krajinách nášho pôsobenia. V susednom Česku Cif napríklad realizuje nákladný projekt úplnej rekonštrukcie priečelia pražského Národného divadla,“ povedal Ján Bartík, brand manager značky Cif. „Formou podpory obnovy historických pamiatok chceme aj na Slovensku prispieť k tomu, aby sa naše mestá i krajina stali krajšie. Radosť z domova, radosť zo svojho mesta i zo svojej krajiny, to je filozofia Cifu,“ dodal.
Cif plánuje aj naďalej podporovať obnovu historických pamiatok. Zaujíma sa o stav pamiatok na Slovensku a spolupracuje s renomovanými odborníkmi v tejto oblasti. Keďže však podľa zámerov Cifu majú obnovené pamiatky potešiť najmä samých ľudí, ponúkol ľuďom na Slovensku možnosť vyjadriť prostredníctvom ankety ich tipy na pamiatky, ktoré by mal pre nich Cif v budúcnosti zreštaurovať.
Kontakt:
Donath-Burson-Marsteller SKJán ZachTel: 02-5249 6464, 0903-274 500 Fax: 02-5244 4646jan_zach@sk.bm.com


zdroj: www.changenet.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice II.

SLOVENSKÉ RENESANČNÉ TRUHLICE

Na Slovensku bola truhlica, podobne ako v iných krajinách, pre svoje univerzálne využitie niekoľko storočí najrozšírenejším typom nábytku. Práve truhlica je zrejme aj najstarším zachovaným slovenským nábytkom. Spočiatku bola vytváraná z jedného kusa vydlabaného pňa bez nôh, s vekom a železným kovaním s držadlami uľahčujúcimi jej uchopenie, keďže tieto truhlice boli prenosné. Najstaršie zachované typy prenosných truhlíc pochádzajú zo 14. storočia.