Lodný kufor – vnútro, tlače a vylepovanie vnútorných častí

Obrázok k článku

Pokračujeme výzdobou.

 

Používanie tlačí vo vnútri kufrov

Pre okrášlenie vnútornej strany kufra vlepovali do nich výrobcovia rôzne tlače. Najčastejšie boli tieto tlače vyhotovené technikou chromatolitografie. Nalepovali ich zväčša na vnútornú stranu veka. Často sa tu zobrazovali deti alebo ženy, niekedy s malými zvieratami, najčastejšie so psami a s mačkami. Okolo centrálneho motívu sa často vlepovali aj rôzne rámiky a rohové či iné ornamenty. Niektoré časti boli dokonca aj zlatené.

 

Obrázok k článku

 

Obrázok k článku

 

Vylepovanie vnútorných častí truhlíc

Vylepovanie novinovým papierom

Množstvo truhlíc pred 19. storočím nebolo vylepených. Až koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa začali truhlice vylepovať. Niektoré novinové papiere boli dekorované farebnými bodkami, ktoré sa tlačili pomocou drevených štočkov a atramentu. Týmto spôsobom sa prekrývali písmená v novinách. Aj cez túto úpravu možno doteraz čítať text, čo býva často zdrojom datovania výroby truhlíc. Veľké množstvo skorších truhlíc bolo upravovaných iba takto. Neskôr sa začal používať aj čistý papier, ktorý sa zdobil už spomenutými tlačmi.

 

Vylepovanie tapetami

Začiatkom 20. storočia sa stali prístupnejšie rozmanito tlačené papiere a tapety. Ich výber neustále stúpal. Zväčša mali papiere jednotnú farbu bez vzorov Týmto spôsobom sa snažili výrobcovia zosvetliť vnútro truhlice. Keď sa rozhodli použiť vzorovaný papier, použili hlavne vzory malých kvetov, ktoré boli riedko roztrúsené po ploche. Dôraz sa kládol ešte stále na to, aby zosvetlili truhlicu zvnútra. Často sa používal nízkogramážny papier, ktorý sa rýchlo zničil. Dnes sú truhlice so zachovaným tapetovaním vyhľadávané a vzácne, nakoľko výlepové papiere sa už nevyrábajú.

 

Vylepovanie plátnom

Iba málo truhlíc bolo počas 19. storočia vylepených iným materiálom. Zväčša to boli truhlice z Európy. V prvej štvrtine 20. storočia začali niektoré manufaktúry vyliepať truhlice aj plátnom. Tieto sa zväčša používali ako lodné kufre, kde bol kladený vyšší dôraz na kvalitu. Najznámejšie sú kufre z roku 1920.

 

Vylepovanie papierovou lepenkou

Výnimočne sa truhlice vyliepali aj lepenkou. Niekedy sa podliepali iba veľmi namáhane miesta. Lepenka bývala často podliepaná gázou.


Niekedy sa oblepovali plátnom aj vonkajšie časti truhlíc. Tu vznikal problém pri styku s vodou. Kovové spevňujúce prvky pri korózii znečistili plátno. Často sa plátno natrhlo, alebo sa začalo rozpadať. Kufre oblepené plátnom z vonkajšej strany sa vyskytujú najčastejšie v polovici 19 storočia.

 

Obrázok k článku

 

Časti seriálu:

1/ Lodný kufor – úvod (8. 2. 2013)

2/ Lodný kufor – stručný prehlad dejín výroby + exteriér (15. 2. 2013)

3/ Lodný kufor – použité drevo, značky výrobcov (22. 2. 2013)

4/ Lodný kufor – vnútro, tlače a vylepovanie vnútorných častí (1. 3. 2013)

Celý seriál tu: http://www.obnova.sk/stitky/piatkovy-serial-lodny-kufor

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články