Lietavský hrad zapísali vedľa Machu Picchu

Lietavský hrad zapísala v New Yorku na jeseň minulého roku organizácia World Monuments Fund (WMF) do zoznamu najohrozenejších pamiatok sveta. Lietava sa tak ocitla vedľa zrúcanín peruánskeho mesta Machu Picchu, katedrály Sagrada Familia od architekta Antoniho Gaudího v Barcelone či kláštora Phajoding v Bhutáne.

Prvé zmienky o hrade Lietava neďaleko Žiliny siahajú od 13. storočia. Táto pamiatka patrí k najrozsiahlejším zrúcaninám na Slovensku. Za viac ako sedem storočí svojej existencie prešiel dlhým stavebným vývojom ukončeným renesančnou prestavbou. Posledných dvestopäťdesiat rokov je však opustený a jeho stav je alarmujúci. Kedysi významné administratívne a vojenské centrum, dnes romantická zrúcanina, ktorá sa dostala na zoznam 100 najohrozenejších pamiatok sveta čím sa potvrdila jej významnosť a jedinečnosť. Momentálne sa podáva žiadosť pre WMF o finančnú podporu na záchranu a konzerváciu horného hradu, konkrétne Thurzovho paláca kde by sa vykonal archeologický výskum a konzervácia palácových stien. Či uspejeme budeme vedieť už začiatkom leta.  

Od roku 2003 pracujeme na postupnej citlivej konzervácií a ako súčasť našej činnosti organizujeme priamo na hrade pracovné dielne (workshopy), ktorých sa zúčastňujú i ďalšie organizácie. Tu sa sprostredkujeme komunikácia na úrovni odborník – laik. Celý workshop prebieha odľahčenou formou, tak aby boli prednášky zrozumiteľné i laikom. V súčasnosti prebieha konzervácia a čiastočná obnova Veže starej brány, ktorá začala v roku 2005 aj vďaka pomoci grantového programu Ministerstva kultúry SR a Nadácie VÚB v rámci programu Poklady môjho srdca. Z týchto peňazí sa premurovala koruna veže a čiastočne sa na nej obnoví renesančná oblúčkovitá atika s rímsou po celej dĺžke veže až po objekt veľkej obytnej veže. Po rekonštrukcii by mal byť suterén hradu otvorenou galériou. Prvé poschodie bude slúžiť ako sklad a druhé bude mať konferenčný charakter. Taktiež prebiehajú práce na čistení tajomnej hradnej studne za pomoci Žilinského jaskyniarskeho klubu, ktorej aktuálna hĺbka je okolo 20 m a práce na prvej bráne.

Lietava je aj dnes pripravená privítať všetkých návštevníkov a tých, ktorí chcú popustiť uzdu fantázii a poskladať z jednotlivých kameňov mozaiku minulosti. Mozaika sa skladá z mnohých kamienkov, kým sa ukáže obraz. Každá pomoc je jedným z týchto kamienkov, aby sme mohli vzhliadnuť hrad, akým bol kedysi a ochránili ho pred ničivými vplyvmi času.
Prieskumy a merania na stenách zrúcaniny potvrdzujú, že sa blíži čas zlomu. Po ňom by sa bez potrebných zásahov romantická zrúcanina, ktorá je ešte dnes stále symbolom regiónu, začala meniť na kopu neforemnej sutiny.   

Konečným cieľom Združenia na záchranu Lietavského hradu je zachovať Lietavský hrad v podobe vrátane všetkých úprav potrebných na to, aby bolo možné hrad využívať ako turistickú atrakciu a významný zdroj poznania našej minulosti. To znamená zabezpečiť vykonanie príslušných konzervačných prác zahrňujúcich stavebné zaistenie a odstránenie príčin urýchľujúcich skazu hradu. A to s prihliadnutím na moderné, kultivovanejšie metódy konzervácie, ktoré berú ohľad na autenticitu zrúcaniny, ktorá má veľký význam na emotívne pôsobenie stredovekej architektúry. Po dokončení konzervačných prác bude úlohou ZnZLH údržba objektu.

Pamiatok, ktoré sa zmenili na ruiny, bude čoskoro viac ako tých, o ktoré je postarané. Za posledných dvadsať rokov prišlo Slovensko o tretinu vzácnych nehnuteľností a každoročne k nim pribúdajú žiaľbohu ďalšie stavby, či sa podarí zastaviť alebo aspoň spomaliť tento trend je na kompetentných. Veď národy bez minulosti sú národy bez budúcnosti…

 

Autor: Ing. Branislav Piroha, predseda ZnZLh

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články