Bošany renesančný kaštieľ

Kaštieľ je dnes už bez opevnenia. Zachovaná je trojkrídlová budova s polygonálnymi baštami v nárožiach. V interiéroch sa zachovali renes…

Vrbové synagóga

Synagóga vo Vrbovom je významným reprezentantom židovskej sakrálnej architektúry na západnom Slovensku.

Moravany kaštieľ

Ešte pred predajom kaštieľa v roku 2006 sa dalo dočítať o hodnotnom vybavení interiéru kaplnk…

Poschodie atikové

druh atiky s výškou, počtom okien a ich osovosťou ako na fasáde nižšieho podlažia, pričom len niektoré okná sú funkčné, odvetrávajúce …

Lietava hrad

Impozantná zrúcanina sa rozkladá na okraji skalného útesu. Hrad pozostáva z jadra a troch predhradí.