The World Monuments Fund (WMF)

The World Monuments Fund (WMF), najvýznamnejšia súkromná nezisková organizácia zameraná na ochranu a zachovanie historického, umeleckého a architektonického dedičstva ľudstva, zverejnila svoj zoznam 100 najohrozenejších kultúrnych pamiatok podľa programu World Monuments Watch pre rok 2004. Dvojročný zoznam pamiatok je výzvou na konanie v prospech ohrozených pamiatok patriacich do svetového dedičstva na celom svete. Propagácia takýchto miest v celosvetovom meradle napomáha získavaniu finančných prostriedkov potrebných na ich záchranu a často je povzbudením aj pre miestne samosprávy a obce, aby sa aktívne zapojili do ochrany kultúrnych ikon vo svojich regiónoch. Pre mnohé pamiatky je zahrnutie do zoznamu svetových pamiatok najlepšou a niekedy aj jedinou nádejou na prežitie.

Tento rok, po prvý krát v osemročnej histórii programu World Monuments Watch, zoznam zahŕňa každý kontinent, vrátane Antarktídy, kde sa nachádza zrub Ernesta Shackletona. Zakladajúcim sponzorom programu World Monuments Watch je spoločnosť American Express.

World Monuments Watch List:

So svojimi začiatkami v roku 1995 je dvojročný program World Monuments Watch so svojím zoznamom 100 najohrozenejších kultúrnych pamiatok jednou z najväčších programových oblastí World Monuments Fund. Aby bolo možné zoznam vytvoriť, vyzýva WMF ministerstvá kultúry po celom svete, všetky veľvyslanectvá USA, všetky národné výbory medzinárodnej organizácie ICOMOS, ako aj medzinárodné a miestne skupiny ochranárov a profesionálov, aby navrhli nomináciu. Všetky nominácie musia okrem informácií o hodnote kultúrnej pamiatky a ohrození, ktorému čelí, obsahovať aj konkrétny návrh na nápravu, ktorý má miestnu podporu.
World Monuments Fund je potom iniciátorom nezávislej poroty zloženej z medzinárodných expertov, ktorí posúdia stovky prijatých nominácií a vyberú z nich 100 takých, ktoré budú uvedené v zozname. Výber je založený na významnosti kultúrnych pamiatok, naliehavosti potreby podpory a životaschopnosti plánu pamiatkovej starostlivosti.
Kultúrne pamiatky uvedené v zozname zahŕňajú rozmanité typy, obdobia a ohrozenia budov a patrí medzi ne 33 miest v Európe, 16 v Ázii, 1 v Austrálii, 18 v Afrike a Strednom východe, 31 v Amerike a 1 v Antarktíde.

World Monuments Fund:

Od svojho založenia v roku 1965 dosiahol World Monuments Fund, ktorý má sídlo v New Yorku, neprekonaný rekord v úspešnej ochrane kultúrnych pamiatok vo viac než osemdesiatich krajinách sveta. V roku 2003 založil WMF svoju pobočku aj v Európe, pod názvom WMF Europe, ktorá má sídlo v Paríži. Jej úlohou je koordinovať prácu členov organizácie vo Francúzsku, Taliansku, Portugalsku a Španielsku a rozširovať svoje aktivity v kontinentálnej Európe. WMF Britain, so sídlom v Londýne, plní program WMF v Spojenom kráľovstve. Prostredníctvom týchto kancelárií a pobočiek, ako aj partnerov po celom svete, spája WMF verejnú a súkromnú podporu na implementáciu celkových ochranárskych snáh, ktoré zahŕňajú plánovanie projektu, prieskumy terénu, práce v teréne, školenie v rôznych technikách priamo na mieste, žiadanie o pomoc a prípravu dlhodobých stratégií na ochranu kultúrnych pamiatok. Ďalšie informácie o WMF a jeho programoch sú pre verejnosť dostupné na internetovej stránke www.wmf.org.

Zdroj: www.tkkbs.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články