Ladislav Mednyánszky

V roku 2002 si naša kultúrna verejnosť pripomenula 150. výročie narodenia Ladislava Mednyánszkeho (1852 Beckov – 1919 Viedeň). L. Mednyánszky patrí k najvýznamnejším autorom, ktorí sa narodili, žili alebo tvorili na území Slovenska. Význam jeho diela výrazne presahuje geografické ohraničenia krajín, kde žil a pracoval, možno o ňom v pravom slova zmysle hovoriť ako o umelcovi európskeho významu.Otvorenie výstavy: 29. apríl 2004, 17.00 hod. SNG Bratislava,
Esterházyho palác, 1. a 2. posch., suterén
Trvanie výstavy: 30. apríl – 29. august 2004
Kurátorky výstavy Katarína Beňová a Alexandra Homoľová

SNG spravuje od 70. rokov 20. storočia kaštieľ v Strážkach, v ktorom na začiatku 90. rokov otvorila expozíciu tvorby Ladislava Mednyánszkeho s cieľom rekonštruovať a verejnosti predstaviť dostupnú časť „strážskej“ pozostalosti autora, rané obdobie tvorby, reminiscencie jeho pobytov v cudzine, ale najmä jeho návraty do Strážok, rodinného sídla a obľúbeného miesta pobytu autora. Súbor Mednyánszkeho diel, ktoré spravovala SNG doteraz, sa podarilo v roku 2000 obohatiť o pomerne početný konvolút olejomalieb a kresieb a podstatne tak rozšíriť pohľad na jeho tvorbu spojenú so Slovenskom. Preto SNG – s ohľadom na získané prírastky, ale aj ako pripomenutie si významného výročia – pripravila a v júni 2002 sprístupnila reinštaláciu stálej expozície v strážskom kaštieli.
Keďže dielo L. Mednyánszkeho je chápané ako integrálna súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska ako aj Maďarska, iniciovala SNG v Bratislave rokovania s Maďarskou národnou galériou v Budapešti o príprave spoločného výstavného projektu Ladislav Mednyánszky. Pripravovaný projekt je jedinečnou príležitosťou zmapovať, interpretovať a verejnosti po prvý raz spoločne prezentovať rozsiahle a kvalitatívne mimoriadne pozoruhodné dielo autora, nachádzajúce sa v prevažnej miere v inštitucionálnych a súkromných zbierkach v Maďarsku a na Slovensku. Výstavu v Budapešti (14. október 2003 – 15. február 2004), v Bratislave a vo Viedni (október – november 2004) sprevádza reprezentatívny katalóg v štyroch jazykových mutáciách (maďarská, nemecká, slovenská a anglická), na príprave ktorého sa podieľajú bádatelia z Maďarska, Slovenska a Rakúska.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ladislav Mednyánszky

Slovenská národná galéria v Bratislave v spolupráci s Maďarskou národnou galériou v Budapešti a galériou Oberes Belveder vo Viedni pripravila pri príležitosti 150. výročia narodenia významného predstaviteľa stredoeurópskeho maliarstva poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia monografickú výstavu Ladislav Mednyánszky (1852–1919).

Majstrovské dielo zo zbierok SNG

Talianska horská krajina je ukážkou Mednyánszkeho krajinárskeho majstrovstva, kde sa inšpiroval pravdepodobne scenériou severného Talianska. Obraz bol dlhší čas ako priemerné dielo uložený v depozite SNG a následné zreštaurovanie mu prinavrátilo jeho kvalitu a ojedinelosť v rámci Mednyánszkeho oeuvre.

New Frontiers – Art from New EU Member States

Dňa 2. marca 2004 privítala Národná galéria v Dubline umenie desiatich nových, pristupujúcich členských štátov Európskej únie na výstave, ktorá nesie názov New Frontiers – Art from New EU Member States. Výstavu formálne otvoril írsky minister umenia športu a turizmu v miléniovom krídle Národnej galérie Írska.

Václav Cigler a jeho škola

Výstava je usporiadaná v spolupráci s Galériou Pokorná v Prahe, ktorá ju pripravila pre pražskú výstavnú sieň Mánes (jún 2003). Predstavuje dielo významnej osobnosti českého moderného výtvarného umenia doc. Václava Ciglera (1929) v kontexte jeho pedagogickej činnosti na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave