Sprievodné programy k výstave Ladislav Mednyánszky

Sobotné ateliéry v SNG pre deti s rodičmi
Výtvarné ateliéry určené pre deti od 5 rokov a ich rodičov, ktorí majú záujem o výtvarné umenie a chuť zoznámiť sa s dielom Ladislava Mednyánszkeho a jeho reflexiou prostredníctvom vlastnej tvorivej činnosti.Cena jednotlivých ateliérov je 30 Sk (dieťa) a 80 Sk (dieťa a rodič). Trvanie jedného podujatie je cca 90 minút. Stretnutie s výtvarným pedagógom na základe objednávky (minimálne týždeň vopred) je v stanovené soboty o 15.00 hod. v pokladni SNG, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2.

Sobotné ateliéry predstavujú cykly podujatí pre deti a ich rodičov, zamerané na netradičné stretnutie s umeleckými dielami. Vydávame sa spolu na objavnú cestu spájajúcu prvky dramatickej aj výtvarnej činnosti, na konci ktorej zostane zážitok a vlastná tvorivá činnosť. Spoločne prepojíme umenie s našim každodenným životom.

Sprievodné programy k výstave Ladislav Mednyánszky

8. 5. 2004
Ročné obdobia – objavovanie krajiny cez farby
22. 5. 2004
Krajina vo zvukoch – čo naše ucho počuje a oko nevidí
5. 6. 2004
Ročné obdobia – objavovanie krajiny cez farby
19. 6. 2004
Po stopách v dielach L. Mednyánszkeho – príbehy z obrazov
3. 7. 2004
Krajina vo zvukoch – čo naše ucho počuje a oko nevidí
17. 7. 2004
Ročné obdobia – objavovanie krajiny cez farby

Informácie a rezervácie na tel.: 02/59 22 62 20, 59 22 6270, 59 22 61 31
e.mail: ovv@sng.sk (M.Pavlikánová), po@sng.sk (I. Žáková)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Majstrovské dielo zo zbierok SNG

Talianska horská krajina je ukážkou Mednyánszkeho krajinárskeho majstrovstva, kde sa inšpiroval pravdepodobne scenériou severného Talianska. Obraz bol dlhší čas ako priemerné dielo uložený v depozite SNG a následné zreštaurovanie mu prinavrátilo jeho kvalitu a ojedinelosť v rámci Mednyánszkeho oeuvre.

SNG Bratislava – Tvorivá dielňa detí

Projekt zameraný na podporu a rozvíjanie výtvarných schopností detí vo veku 5–15 rokov a na stredoškolskú mládež (maľovanie, kreslenie) pod vedením galerijného pedagóga, v skupinách (najviac 25 detí na 1 podujatie) v časovom rozpätí max. 2 hodiny, pravidelne v utorok a piatok od 10.00 hod. Návštevy v tvorivej dielni sa objednávajú telefonicky, písomne alebo e-mailom najmenej 10 dní vopred. Do tvorivej dielne si treba priniesť pracovný odev! Vstupné do tvorivej dielne: deti MŠ 10 Sk, žiaci ZŠ 30 Sk, študenti SŠ a VŠ 40 Sk. Pedagógovia majú vstup zdarma a nesú zodpovednosť za správanie sa žiakov a študentov počas ich pobytu v tvorivej dielni SNG.

Ladislav Mednyánszky

V roku 2002 si naša kultúrna verejnosť pripomenula 150. výročie narodenia Ladislava Mednyánszkeho (1852 Beckov – 1919 Viedeň). L. Mednyánszky patrí k najvýznamnejším autorom, ktorí sa narodili, žili alebo tvorili na území Slovenska. Význam jeho diela výrazne presahuje geografické ohraničenia krajín, kde žil a pracoval, možno o ňom v pravom slova zmysle hovoriť ako o umelcovi európskeho významu.

New Frontiers – Art from New EU Member States

Dňa 2. marca 2004 privítala Národná galéria v Dubline umenie desiatich nových, pristupujúcich členských štátov Európskej únie na výstave, ktorá nesie názov New Frontiers – Art from New EU Member States. Výstavu formálne otvoril írsky minister umenia športu a turizmu v miléniovom krídle Národnej galérie Írska.