Majstrovské dielo zo zbierok SNG

Talianska horská krajina je ukážkou Mednyánszkeho krajinárskeho majstrovstva, kde sa inšpiroval pravdepodobne scenériou severného Talianska. Obraz bol dlhší čas ako priemerné dielo uložený v depozite SNG a následné zreštaurovanie mu prinavrátilo jeho kvalitu a ojedinelosť v rámci Mednyánszkeho oeuvre.
Ladislav Mednyánszky (1852–1919): Talianska horská krajina. 80. roky 19. storočia
SNG, Bratislava, Vodné kasárne, 1. poschodie, rizalit
Sprístupnenie diel: 29. apríl – september 2004
Reštauroval Miroslav Bezák
Kurátorka výstavy Katarína Beňová

Súčasne boli reštaurované aj diela Nešťastie (1880–1855, rešt. Alena Kubová)| a Nad hrobom (1878, rešt. Mária Bidelnicová), umiestnené na výstave Ladislav Mednyánszky, ktoré SNG získala nákupom v roku 1970. Pôvodné plátna boli zrolované vo forme koberca. Po ich prvotnom zreštaurovaní a napnutí na nové plátno si ale naďalej vyžadovali odbornejšie ošetrenie, ku ktorému sa pristúpilo v priebehu rokov 2002–2003. Obe diela predstavujú osobitný tematický okruh, kde sa umelec vyrovnával s tematikou smrti, ktorá ho zasiahla aj v osobnom živote, keď zomrel jeden z jeho prvých priateľov. Priebeh reštaurátorskej práce všetkých troch diel zachytáva sprístupnená dokumentácia.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ladislav Mednyánszky

V roku 2002 si naša kultúrna verejnosť pripomenula 150. výročie narodenia Ladislava Mednyánszkeho (1852 Beckov – 1919 Viedeň). L. Mednyánszky patrí k najvýznamnejším autorom, ktorí sa narodili, žili alebo tvorili na území Slovenska. Význam jeho diela výrazne presahuje geografické ohraničenia krajín, kde žil a pracoval, možno o ňom v pravom slova zmysle hovoriť ako o umelcovi európskeho významu.

Ladislav Mednyánszky

Slovenská národná galéria v Bratislave v spolupráci s Maďarskou národnou galériou v Budapešti a galériou Oberes Belveder vo Viedni pripravila pri príležitosti 150. výročia narodenia významného predstaviteľa stredoeurópskeho maliarstva poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia monografickú výstavu Ladislav Mednyánszky (1852–1919).

Majstrovské dielo zo zbierok SNG

Na šírku komponovaný reliéf Poslednej večere v bohatom boltcovom ráme pochádza z kostola sv. Jána Evanjelistu vo Veľkej. Vznikol pravdepodobne v 60. rokoch 17. storočia za pôsobenia farára Michala Noscovia ako súčasť nového zariadenia chrámu patriaceho vtedy evanjelikom.