Majstrovské dielo zo zbierok SNG

Talianska horská krajina je ukážkou Mednyánszkeho krajinárskeho majstrovstva, kde sa inšpiroval pravdepodobne scenériou severného Talianska. Obraz bol dlhší čas ako priemerné dielo uložený v depozite SNG a následné zreštaurovanie mu prinavrátilo jeho kvalitu a ojedinelosť v rámci Mednyánszkeho oeuvre.
Ladislav Mednyánszky (1852–1919): Talianska horská krajina. 80. roky 19. storočia
SNG, Bratislava, Vodné kasárne, 1. poschodie, rizalit
Sprístupnenie diel: 29. apríl – september 2004
Reštauroval Miroslav Bezák
Kurátorka výstavy Katarína Beňová

Súčasne boli reštaurované aj diela Nešťastie (1880–1855, rešt. Alena Kubová)| a Nad hrobom (1878, rešt. Mária Bidelnicová), umiestnené na výstave Ladislav Mednyánszky, ktoré SNG získala nákupom v roku 1970. Pôvodné plátna boli zrolované vo forme koberca. Po ich prvotnom zreštaurovaní a napnutí na nové plátno si ale naďalej vyžadovali odbornejšie ošetrenie, ku ktorému sa pristúpilo v priebehu rokov 2002–2003. Obe diela predstavujú osobitný tematický okruh, kde sa umelec vyrovnával s tematikou smrti, ktorá ho zasiahla aj v osobnom živote, keď zomrel jeden z jeho prvých priateľov. Priebeh reštaurátorskej práce všetkých troch diel zachytáva sprístupnená dokumentácia.

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Ladislav Mednyánszky

V roku 2002 si naša kultúrna verejnosť pripomenula 150. výročie narodenia Ladislava Mednyánszkeho (1852 Beckov – 1919 Viedeň). L. Mednyánszky patrí k najvýznamnejším autorom, ktorí sa narodili, žili alebo tvorili na území Slovenska. Význam jeho diela výrazne presahuje geografické ohraničenia krajín, kde žil a pracoval, možno o ňom v pravom slova zmysle hovoriť ako o umelcovi európskeho významu.

Ladislav Mednyánszky

Slovenská národná galéria v Bratislave v spolupráci s Maďarskou národnou galériou v Budapešti a galériou Oberes Belveder vo Viedni pripravila pri príležitosti 150. výročia narodenia významného predstaviteľa stredoeurópskeho maliarstva poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia monografickú výstavu Ladislav Mednyánszky (1852–1919).

Majstrovské dielo zo zbierok SNG

Na šírku komponovaný reliéf Poslednej večere v bohatom boltcovom ráme pochádza z kostola sv. Jána Evanjelistu vo Veľkej. Vznikol pravdepodobne v 60. rokoch 17. storočia za pôsobenia farára Michala Noscovia ako súčasť nového zariadenia chrámu patriaceho vtedy evanjelikom.