New Frontiers – Art from New EU Member States

Dňa 2. marca 2004 privítala Národná galéria v Dubline umenie desiatich nových, pristupujúcich členských štátov Európskej únie na výstave, ktorá nesie názov New Frontiers – Art from New EU Member States. Výstavu formálne otvoril írsky minister umenia športu a turizmu v miléniovom krídle Národnej galérie Írska. Sprístupnenie výstavy: 2. marca 2004
Trvanie výstavy: 3. marec – 30. máj 2004
Miesto konania: Írska národná galéria v Dubline
Kurátor výstavy: Fionnula Croke
Slovenská expozícia: Katarína Bajcurová, Alexandra Homoľová

Výstava obsahuje asi 60 diel pristupujúcich krajín, ktoré reprezentujú umenie konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Na otvorení výstavy zazneli slová, ktoré vyzdvihovali závažnosť zastúpenia popredných diel reprezentujúcich jednotlivé krajiny, ktorých význam je ešte v Írsku, ale aj v inde v Západnej Európe menej známy. Predstavitelia írskeho kultúrneho života vyjadrili potešenie nad unikátnym prierezom toho najvýznamnejšieho, čo desať pristupujúcich krajín prinieslo. Írsko ako momentálne predsedajúci štát Európskej únie tým symbolicky otvorilo okná umenia do budúcnosti rozšírenej Európy.
Jednotlivé umelecké diela vyjadrujú emblémy kultúrnej identity tej-ktorej krajiny a sú nositeľmi typickej tradície jednotlivých národných identít.
Na výstave sú zastúpené diela Cyprusu, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska.
Slovenskú účasť na výstave reprezentovala Slovenská národná galéria, ktorú oficiálne zastupovala generálna riaditeľka SNG Katarína Bajcurová a riaditeľka umeleckých zbierok Alexandra Homoľová.
Slovenské umenie reprezentovala tvorba Ladislava Mednyánszkeho, Antona Jaszuscha, Martina Benku a Ľudovíta Fullu.

SNG.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.

Majstrovské diela umenia 20. storočia zo zbierok SNG

Koncepcia reprezentatívneho výberu diel vychádza zo zámeru predstaviť najvýznamnejšie obsahové, formálne a významové okruhy, tendencie a štýlové metamorfózy v časovom slede jednotlivých desaťročí: od prežívania estetiky akademizmu, luminizmu, secesiou poznačeného symbolizmu, cez vznik a konštituovanie monumentalizačného úsilia národnej moderny…

Ladislav Mednyánszky

Slovenská národná galéria v Bratislave v spolupráci s Maďarskou národnou galériou v Budapešti a galériou Oberes Belveder vo Viedni pripravila pri príležitosti 150. výročia narodenia významného predstaviteľa stredoeurópskeho maliarstva poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia monografickú výstavu Ladislav Mednyánszky (1852–1919).

INSITA 2004

Medzinárodné periodické podujatie Insita je výberová umelecká výstava, jediná svojho druhu vo svetovom kontexte. Zameraná je na prezentáciu autentických hodnôt neškoleného výtvarného prejavu – naivného umenia, art brut a na umenie outsiderov.

Obnova.sk Insita 2004