Pri Východoslovenskom múzeu upravia parčík s mini skanzenom

Súčasťou investičných projektov Košického samosprávneho kraja (KSK) v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry je pokračovanie rekonštrukcie Východoslovenského múzea v Košiciach s celkovým nákladom 3,8 milióna eur. Projekt sa týka najmä rekonštrukcie exteriérov.

Zámerom projektu je vzájomné prepojenie interiéru a exteriérov múzea a vytvorenie mini skanzenu. Ako uvádza materiál, ktorý schválilo zastupiteľstvo na svojom decembrovom rokovaní, v pláne je rekonštrukcia oplotenia a parkovej zelene s doplnením parkového verejného osvetlenia, revitalizácia priestranstiev za historickou budovou, vybudovanie verejného bezplatného podzemného parkoviska.


V tomto priestore chce kraj realizovať viacúrovňové spojenie dvoch kultúrnych inštitúcií, múzea a protiľahlej budovy knižnice, s oddychovo – relaxačnou zónou a vstupmi cez budovy múzea a knižnice, ako aj otvorenými voľnými vstupmi zo Strojárenskej a Hviezdoslavovej ulice. Viacúrovňovou terénnou a parkovou úpravou chce kraj rozšíriť existujúce priestory o mini skanzen, Expozícia dreveného kostolíka a zvonice, a o priestor súčasného parkoviska. Okrem výstavby podzemného parkoviska, sa vykonajú terénne a sadové úpravy, rekonštrukcia exteriérovej expozície a realizácia nových zrubových stavieb zvoníc. Súčasťou parkového areálu má byť aj menšie pódium a fontána. Na výstavbu mini skanzenu je potrebná zámena pozemku s mestom Košice. V súčasnosti má kraj pozemky v nájme na 50 rokov.


Dnešná budova Východoslovenského múzea má počiatky v roku 1892, kedy výstavbu novej budovy schválilo mesto. V roku 1895 sa vytvorila aj základňa potrebná na financovanie výstavby budovy, ktorá bola podľa plánov bratov Jakabovcov úplne dokončená začiatkom 20. storočia. Slávnostné otvorenie múzea bolo 21. júna 1901.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Do múru podkrovia múzea uložili odkaz budúcim generáciám

Časovú schránku s odkazmi pre budúce generácie uložil vo štvrtok 24. septembra 2009 predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa a riaditeľ Východoslovenského múzea Róbert Pollak k jednému z nosných múrov podkrovia budovy Východoslovenského múzea, ktorá prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. V schránke je uložený náčrt pôdorysu pôvodnej budovy múzea, kópia pôvodnej zakladacej listiny z konca 19. storočia a novej zakladacej listiny.