Konference konzervátoru a reštaurátoru, Liberec 2004

Cíl konference:
Cílem Konference konzervátorů a restaurátorů, Liberec 2004 je poskytnout podmínky pro prezentaci nejnovějších poznatků a zkušeností z oblasti ochrany předmětů kulturního dědictví. Účelem je také vyvolat živou diskusi a výměnu názorů mezi zúčastněnými konzervátory-restaurátory a dalšími specialisty. Hlavní téma konference:
Program konference je tématicky zaměřen na:
– průzkumy materiálů a technologií
– konzervátorsko-restaurátorské a preparátorské zásahy
– dokumentaci a standardy konzervátorsko-restaurátorské práce
– výuku a vzdělávání v oboru konzervování a restaurování

Přihlášeno je téměř třicet referátů českých i zahraničních přednášejících. Další příspěvky budou prezentovány formou posterů s vyhrazeným časem pro diskusi. Součástí programu je také prohlídka expozic Severočeského muzea v Liberci a návštěva významných památek daného regionu.

Organizátoři:

– Komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů (KRP) při Asociaci muzeí a galerií ČR
– Severočeské muzeum v Liberci
– Technické muzeum v Brně

Garant konference:
ing. Ivo Štěpánek, předseda komise KRP

Organizační výbor:

Jiří Volný, jirivolny@volny.cz
ing. Alena Selucká, e-mail: selucka@technicalmuseum.cz

Termín a místo konání

Konference se koná od 14. do 16. 9. 2004. Program bude probíhat v sále Lidových sadů, kulturního a společenského centra, Liberec 1.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Marginální role muzea v současné české společnosti

Spojení „muzeum a změna“ v názvu konference AMG připravené v roce 2003 otevírá různé možnosti, vždy však vybízí k porovnání stavu v průběhu času. Srovnáme-li česká muzea současnosti a koncem 80. let minulého století, snad nejviditelnější pozitivní změnou je pokračující vnitřní strukturování muzejního světa.

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Technologia starostlivosti o historické omietky

TECHNOLOGIE PÉČE O HISTORICKÉ OMÍTKY
Dagmar Michoinová
Omítky historických objektů mají velkou historickou, uměleckou a dokumentární hodnotu. Tvoří velmi širokou škálu tvarů, struktur, povrchových úprav. Použité materiály mají různé, specifické vlastnosti, které jsou dány originálním složením, osobitým zpracováním a zdobením, jedinečným vývojem za specifických podmínek. Omítky jsou neoddělitelnou a snadno zranitelnou součástí celé stavby, jsou citlivým indikátorem stavebně technického stavu objektu. V případě, že stavebně technický stav objektu není v pořádku, jsou omítky vážně poškozovány a ničeny. Nelze mluvit o péčí o omítky a přitom opomíjet péči o zlepšení špatného nebo udržení vyhovujícího stavebně technického stavu objektu.
Také proto je péče o historické omítky mezioborovým úkolem památkářů, architektů, projektantů, specialistů na materiály, restaurátorů a technologů. Je to úkol, jehož profesionální řešení je podmíněno vysokými nároky na odbornou vyspělost všech členů realizačního týmu a kompatibilitou. Pouze součinností specialistů může docházet k propojení jejich znalostí a k souhře při provádění prací.
K tomu, aby mohlo být stanoveno, jak efektivně pečovat o konkrétní historickou omítku, je nutné v první řadě zjistit co je příčinou špatného stavebně technického stavu omítek a omítaných konstrukcí. Teprve když jsou odstraněny nebo zmírněny příčiny poškozování, lze přistoupit k vlastním konzervaci nebo k restaurování omítek. Každá dílčí etapa procesu péče o omítané konstrukce, omítky i jejich povrchové úpravy má své technologické souvislosti. Některým z nich je věnován následující příspěvek.