Konference konzervátoru a reštaurátoru, Liberec 2004

Cíl konference:
Cílem Konference konzervátorů a restaurátorů, Liberec 2004 je poskytnout podmínky pro prezentaci nejnovějších poznatků a zkušeností z oblasti ochrany předmětů kulturního dědictví. Účelem je také vyvolat živou diskusi a výměnu názorů mezi zúčastněnými konzervátory-restaurátory a dalšími specialisty. Hlavní téma konference:
Program konference je tématicky zaměřen na:
– průzkumy materiálů a technologií
– konzervátorsko-restaurátorské a preparátorské zásahy
– dokumentaci a standardy konzervátorsko-restaurátorské práce
– výuku a vzdělávání v oboru konzervování a restaurování

Přihlášeno je téměř třicet referátů českých i zahraničních přednášejících. Další příspěvky budou prezentovány formou posterů s vyhrazeným časem pro diskusi. Součástí programu je také prohlídka expozic Severočeského muzea v Liberci a návštěva významných památek daného regionu.

Organizátoři:

– Komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů (KRP) při Asociaci muzeí a galerií ČR
– Severočeské muzeum v Liberci
– Technické muzeum v Brně

Garant konference:
ing. Ivo Štěpánek, předseda komise KRP

Organizační výbor:

Jiří Volný, jirivolny@volny.cz
ing. Alena Selucká, e-mail: selucka@technicalmuseum.cz

Termín a místo konání

Konference se koná od 14. do 16. 9. 2004. Program bude probíhat v sále Lidových sadů, kulturního a společenského centra, Liberec 1.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Muzea, památky a konzervace 2005

„Museums, Monuments and Conservation 2005“
Cílem studentské konference je umožnit výměnu zkušeností, představ a názorů z oblasti péče o kulturní dědictví. Na konferenci by tak měly zaznít názory konzervátorů-restaurátorů, technologů, muzeologů, historiků umění, architektů, archeologů a dalších. Jedině takto širokou výměnou názorů a poznatků lze zkvalitnit péči o naše společné kulturní dědictví.

Muzea, památky a konzervace 2011 – konference

Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, společně se Slezským zemským muzeem v Opavě, Technickým muzeem v Brně – Metodickým centrem konzervace, Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze a Slezskou univerzitou v Opavě, připravuje program pro již 6. ročník konference

Voda pramen života

Připravovaná mezinárodní konference Kroměřížské zahrady 2013 je svou náplní je již tradičně směrována k problematice obnovy, péče a soudobého využívání památek zahradního umění.

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE Praha 2003

“RESTAUROVÁNÍ A OCHRANA PAMÁTEK”
Vážení přátelé a kolegové,
Rádi bychom vás informovali o připravované konferenci na téma Restaurování a ochrana památek, která by se měla konat 11. a 12. prosince roku 2003 v Praze. Touto akcí chceme navázat na studentskou konferenci konanou v loňském roce v Krnově a předešlých letech v Litomyšli.