Zomrel docent PhDr. Zbyněk Z. Stránský

Titulny obrazok blogu uzivatela: Sasha

Dňa 21. 1. 2016 o piatej hodine ráno nás opustil vo veku nedožitých 90 rokov docent PhDr. Zbyněk Zbyslav Stránský.

Najvýraznejšia postava československej muzeológie druhej polovice 20. storočia. Otec modernej muzeológie a celosvetovo uznávaný odborník, ktorý sa počas päťdesiatročného pôsobenia v odbore snažil presadzovať muzeológiu ako svojbytnú vednú disciplínu. Pedagóg, ktorého “brnenská muzeologická škola” a Katedra ekomuzeológie v Banskej Štiavnici vychovala množstvo fundovaných odborníkov. Autor, ktorého dielo Úvod do studia muzeologie (1979, 2000) nebolo prekonané a dodnes je celosvetovo citované. Kolega a priateľ vždy ochotný počúvať, poradiť a inšpirovať.

Posledná rozlúčka bude v utorok 26. 1. 2016 o 14,00 hod. v Krematóriu v Banskej Bystrici – Kremničke.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Škola a múzeá

Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici – Katedra Ekomuzeológie
Od roku 1998 v Banskej Štiavnici vyvíjajú svoju činnosť dve detašované katedry Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Katedra Ekomuzeológie má v rámci odboru environmentálnej ekológie má akreditáciu na špecializácie muzeológia so zameraním na ekologickú a kultúrnu problematiku. Cieľom tejto katedry je prispieť k výchove prvých pracovníkov pre múzeá a príbuzné zariadenia, v ktorých je potrebné riešiť úlohy vyplývajúce zo zmien, odohrávajúcich sa v súčasnej vede, kultúre, i celej spoločnosti. Študijný program poskytuje absolventom ucelené ekologické a muzeologické vzdelanie s možnosťou individuálneho prírodovedného či humanitného zamerania.