Sádok kostol

Kostol v Sádku je cenným dokladom o umeleckej úrovni sakrálnej architektúry v stredovekom Uhorsku.

Katarínka, kláštor

Kláštor je súčasťou prírodnej rezervácie Katarína, a nachádza sa v chránenej krajinn…