K PRIPRAVOVANEJ VYSTAVE KATEDRY RESTAUROVANIA V GMB

Onedlho, 4. maja tohto roku /asi1995?/ otvoria v Galerii mesta Bratislavy vPalffyho palaci reprezentativnu vystavu restauratorskej tvorby naSlovensku pod nazvom Katedra restaurovania Vysokej skolyvytvarnych umeni v Bratislave. Pedagogovia a posluchaci1949-1995. Vystava je prispevkom do volneho cyklurestauratorskych vystav, ktore uz maju v GMB svoju tradiciu. Narozdiel od predchadzajucich monografickych prezentacii (DorotaFilova, Gabriela Englischova) pojde o uceleny pohlad na tvorbukatedry restaurovania VSVU od jej pociatkov az po sucasnost,ktory pripravuje dvojica komisarov PhDr. Zelmira Grajciarova(GMB) a Doc. Ivan Rusina (VSVU)……Uz pri zalozeni Vysokej skoly vytvarnych umeni v Bratislave roku1949 otvorili pri Katedre maliarstva i oddelenie restaurovania.Na miesto veduceho pedagoga povolal vtedajsi rektor skoly prof.Jan Mudroch restauratora prazskej Narodnej galerie KarolaVeseleho. V nasledujucich rokoch svojho posobenia na skole(1949-1978) tu prof. Vesely vybudoval spickove pracovisko,polozil zaklady profesionalneho restaurovania a vychoval desiatkyrestauratorov, z ktorych viaceri sa uz i vystriedali vo vedenikatedry. Hoci sa po odchode prof. Veseleho na skole pokracovalov rozvijani jeho koncepcie, prislo i k viacerym zasadnym zmenam.Rozsiril sa pocet studijnych odborov restaurovania s dorazom natechnologicke analyzy a specializovane terenne restauratorskevyskumy a nezanedbatelna bola i reorganizacia struktury vyuky.Z oddelenia sa stala v roku 1979 samostatna Katedrarestaurovania, ktora sa zo stiesnenych priestorov prestahovala doatelierov novostavby na Drotarsku cestu. Postupne pribudalotechnicke vybavenie, dobudovavali sa laboratoria a rastol i pocetstudentov.Vystava v Galerii mesta Bratislavy bude retrospektivnouprehliadkou prac oddelenia restaurovania od jeho pociatkov posucasnost. Na jednej strane predstavi majstrovske dielaslovenskeho umenia restaurovane pedagogmi a studentmi oddelenia.Sucasne formou prieskumu a fotografickej dokumentacie dolozi ajspecificke metody restauratorskych prac. Tvorbu zakladatela skolyprof. K. Veseleho bude reprezentovat vynikajuce dieloneskorogotickeho umenia, socha sv. Katariny od majstra M. S. zozbierok Banskeho muzea v Banskej Stiavnici. Rovnako i jeho ziaci,neskor docenti katedry, budu zastupeni zrestaurovanymi gotickymipamiatkami: I. Meszarosova Madonou na polmesiaci zo zbierok SNG, V.Uradnicek faksimilem nastennych malieb a modelom kostola vPonikach a V. Plekanec gotickou tabulou ZmrtvychvstaniaOkolicianskeho majstra zo zbierok Oravskej galerie. I dalsievyznamne zrestaurovane diela slovenskej gotiky vystavia sucasni ibyvali pedagogovia skoly: G. Englischova Hlohovecke tabule zBojnic, J. Kuba sochu sv. M. Magdaleny, V. Gabcova kridlagotickeho oltara kostola v Strazkach a I. Galambos vzacny gotickyiluminovany antifonar zo Slovenskeho narodneho archivu. Praceostatnych pedagogov dokladaju, ze restaurovanie na skole obsiahloaj ine slohove a typologicke okruhy a obdobia. Tvorbu prof. J.Porubovica bude prezentovat dokumentacia restaurovania klucovehoartefaktu renesancneho umenia, a sice oltar sv. Juraja vo Sv. Jurepri Bratislave a bohato budu zastupene i diela zo 17. a 18. stor.Restauratorsku aktivitu Doc. D. Salamonovej predstaviranobarokova socha Panny Marie zo zbierok GBM, tvorbu B. Vilimabarokova plastika sv. Pavla z Bojnic, prace M. Bidelnicovej ikonaKrista z majetku SNG a zavrsene dielo A. Leixnera budereprezentovat rekonstrukcia kachlice z Bratislavskeho hradu.Expozicia, ktoru uzavrie kolekcia renesancnych a ranobarokovychdiel restaurovanych posluchacmi katedry, bude nielen pokusomo bilanciu a retrospektivu, ale zaroven aj nacrtom perspektiva dalsieho smerovania Katedry restaurovania VSVU. I. R.


Publikované na: http://www.sng.sk/galeria/0195/galeria1.html#4

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Umenie reštaurovania v Galérii Medium

Priblížiť a popularizovať reštaurátorskú tvorbu a zároveň predstaviť niektoré z projektov Katedry reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave chce od štvrtka výstava Reštaurovanie/ veda/ umenie made in VŠVU v bratislavskej Galérii Medium. Diela, ktoré kurátorsky zostavil Ivan Pilný, ponúknu v sídle galérie na Hviezdoslavovom námestí 18 možnosť nahliadnuť do zákulisia reštaurovania. Návštevníci spoznajú procesy a postupy, ktoré ostávajú verejnosti zväčša skryté a nepoznané.

Príbehy – Reštaurátor Jozef Dorica

Reštaurovanie umeleckých diel má popredné miesto v komplexe úloh galérií a múzeí a patrí k základnej starostlivosti o zbierkové predmety. Nie všetky obrazy, sochy, grafiky či iné artefakty, ktoré získavajú kultúrne inštitúcie do svojich fondov, si uchovali svoju pôvodnú a ničím neporušenú „tvár“, takú, akú im dal ich tvorca. Mnohé z nich poznačil čas, nevhodné uloženie, nadmerná vlhkosť, mechanické poškodenie či ľudský faktor.

Výstava Umenie reštaurovania o ochrane kultúrneho dedičstva

Výsledky členov Komory reštaurovania priblíži takmer 80 obnovených diel: BRATISLAVA 3. marca 2000 (SITA) – Výstavu prác slovenských reštaurátorov Umenie reštaurovania (Reštaurátorská tvorba 2) slávnostne otvorí v utorok o 17:00 Galéria mesta Bratislavy (GMB) v Mirbachovom paláci. Na vernisáži sa zúčastní sochár Bedrich Hoffstädter a predseda Komory reštaurátorov Ivan Rusina.