Príbehy – Reštaurátor Jozef Dorica

Obnova.sk Fotografia

Reštaurovanie umeleckých diel má popredné miesto v komplexe úloh galérií a múzeí a patrí k základnej starostlivosti o zbierkové predmety. Nie všetky obrazy, sochy, grafiky či iné artefakty, ktoré získavajú kultúrne inštitúcie do svojich fondov, si uchovali svoju pôvodnú a ničím neporušenú „tvár“, takú, akú im dal ich tvorca. Mnohé z nich poznačil čas, nevhodné uloženie, nadmerná vlhkosť, mechanické poškodenie či ľudský faktor.Reštaurátori sa snažia o prinavrátenie stratených podôb. Umelecké dielo však počas svojej existencie nemusia postihnúť iba negatívne premeny, existujú aj pozitívne, ktoré Alojz Riegl v roku 1903 označil za hodnoty staroby, čím mal na mysli napríklad patinu, krakeláž, prípadne niektoré staršie reštaurátorské zásahy.

Obnova.sk Fotografia
S.L.Kraker, Apoteóza jezuitského svatca sv. Alojz Gonzaga),18.st.

Reštaurátorské výstavy sú svojim spôsobom špecifické. Ich osobitosť spočíva v tematickej a kvalitatívnej rôznorodosti vystavovaného materiálu, ktorý na prvý pohľad vzájomne nesúvisí, v počte vlastníkov týchto diel (od galérií a múzeí cez cirkev až po súkromníkov). Pri výbere exponátov sa berie do úvahy predovšetkým náročnosť reštaurátorských zásahov a výtvarná kvalita.

Monografická výstava Jozefa Doricu (1949) je v Galérii mesta Bratislavy v poradí piatou svojho druhu. Originály doplnené textovou a fotografickou dokumentáciou z podstatnej časti približujú realizáciu metód a výsledky reštaurovania Jozefa Doricu, rodáka z Turca, ktorý patrí ku generácii odchovancov profesora Karla Veselého na Katedre reštaurovania bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení. Výstava je prierezom jeho viac ako dvadsaťročnej reštaurátorskej praxe zameranej na závesné obrazy, tabuľové a nástenné maliarstvo. Dorica je nielen reštaurátorom, ale aj maliarom a kresliarom a v posledných rokoch celoslovenským organizátorom profesijného pôsobenia. Výstava poodhaľuje príbehy Jozefa Doricu, pracovné i životné.

PhDr. Želmíra Grajciarová

GMB, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, Bratislava
Kurátorka: Želmíra Grajciarová
Vernisáž: štvrtok 9. 9. 2004 o 17h
Výstava sa koná v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeum Bojnice
a potrvá do 31.10.2004

Jozef Dorica

– 1949 narodil sa 5. septembra v Martine
– 1964 – 68 štúdium na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave u Teodora Lugsa
– 1969 – 75 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení reštaurovania u prof. Karla Veselého
– od 2001 predseda predstavenstva Komory reštaurátorov
– od 2002 reštaurátor v slobodnom povolaní
– od 2003 člen Umeleckej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Galéria mesta Bratislavy – Mirbachov palác, Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava, Slovak Republic – tel.: +421 2 54 43 15 56-8, fax: 54 43 26 11, e-mail: gmb@nextra.sk, www.gmb.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Umenie reštaurovania v Galérii Medium

Priblížiť a popularizovať reštaurátorskú tvorbu a zároveň predstaviť niektoré z projektov Katedry reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave chce od štvrtka výstava Reštaurovanie/ veda/ umenie made in VŠVU v bratislavskej Galérii Medium. Diela, ktoré kurátorsky zostavil Ivan Pilný, ponúknu v sídle galérie na Hviezdoslavovom námestí 18 možnosť nahliadnuť do zákulisia reštaurovania. Návštevníci spoznajú procesy a postupy, ktoré ostávajú verejnosti zväčša skryté a nepoznané.

K PRIPRAVOVANEJ VYSTAVE KATEDRY RESTAUROVANIA V GMB

Onedlho, 4. maja tohto roku /asi1995?/ otvoria v Galerii mesta Bratislavy vPalffyho palaci reprezentativnu vystavu restauratorskej tvorby naSlovensku pod nazvom Katedra restaurovania Vysokej skolyvytvarnych umeni v Bratislave. Pedagogovia a posluchaci1949-1995. Vystava je prispevkom do volneho cyklurestauratorskych vystav, ktore uz maju v GMB svoju tradiciu. Narozdiel od predchadzajucich monografickych prezentacii (DorotaFilova, Gabriela Englischova) pojde o uceleny pohlad na tvorbukatedry restaurovania VSVU od jej pociatkov az po sucasnost,ktory pripravuje dvojica komisarov PhDr. Zelmira Grajciarova(GMB) a Doc. Ivan Rusina (VSVU)…

Igor Grossmann – Okno domova

Igor Grossmann (1924), rodák zo Žiliny, pôvodne magister farmácie, pôsobil dlhé roky ako lekárnik v Žiline. Od detstva ho formovali výrazné podnety z rodinného prostredia, bohatá domáca knižnica, priateľ Vincent Hložník, či učiteľ slovenčiny Dominik Tatarka. Od roku 1966 sa začal profesionálne venovať fotografii. Zachytával život na dedine, no svoj repertoár podstatne rozšíril aj na fotografiu reklamnú, priemyselnú, módnu a reportážnu.

Rudolf Fila

Narodil sa 19. júla 1932 v Příbrami na Morave. V roku 1952 maturoval na škole umeleckého priemyslu v Brne (prof. Bohdan Lacina), roku 1958 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Mudroch).